Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 5212
El. paštas archdek@vgtu.lt

Fakulteto taryba

 
     Fakulteto taryba – svarbi fakulteto valdžios ir valdymo struktūroje. Kaip numato VGTU statutas, tarybos nariai renkami slaptu balsavimu fakulteto mokslinio pedagoginio personalo susirinkimuose. Svarstant studentų buities, studijų tvarkos klausimus, renkant fakulteto dekaną į tarybos posėdį su sprendžiamojo balso teise kviečiamas fakulteto studentų atstovas. Studentų atstovą į tarybą deleguoja fakulteto studentų atstovybė. Visos fakulteto veiklos darna, kryptingumas ir efektyvumas labai priklauso nuo glaudaus, dalykiško, bet kartu ir reiklaus tarybos, dekanato, katedrų, bei kitų fakulteto padalinių bendradarbiavimo.
 
Fakulteto tarybos posėdžiuose:
 • priimami norminiai aktai, reglamentuojantys studijų organizavimą, mokslinę, ūkinę ir finansinę fakulteto veiklą;
 • tvirtinamos studijų programos ir planai, daromi jų pakeitimai, atsižvelgiant į iškilusius poreikius;
 • priimami nutarimai ir teikiami siūlymai universiteto tarybai, rektoriui dėl fakulteto padalinių steigimo ar naikinimo, pertvarkymo;
 • kiekvienais metais svarstomi fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatų projektai bei jų vykdymo rezultatai;
 • nagrinėjama doktorantūros studijų eiga fakultete;
 • svarstomos bei priimamos fakulteto strateginės studijų ir mokslo plėtojimo kryptys;
 • kasmet taryba išklauso, aptaria ir vertina kompleksinę fakulteto veiklos apžvalgą, kurią pateikia dekanas;
 • svarstoma fakulteto padalinių veikla;
 • svarstomas fakulteto dekano, dekano siūlytų prodekanų kandidatūrų teikimas rektoriui tvirtinti, fakulteto mokslinio pedagoginio personalo formavimas konkurso tvarka, siūlymas universiteto tarybai dėl kandidatų pedagoginiams mokslo vardams suteikti. 
Šiuo metu Architektūros fakulteto taryba yra tokios sudėties:
 • prof. Rolandas Palekas (pirmininkas), Architektūros katedros profesorius
 • dr. doc. Edita Riaubienė (pirmininko pavaduotoja), Architektūros pagrindų ir teorijos katedros docentė, I ir II pakopos programų Architektūra studijų komiteto pirmininkė
 • dr. doc. Liutauras Nekrošius, Architektūros fakulteto dekanas
 • dr. doc. Dalia Dijokienė, Urbanistikos katedros docentė, vedėja
 • dr. doc. Jonas Jakaitis, Dizaino katedros docentas, vedėjas, I pakopos „Pramonės gaminių dizainas“ ir II pakopos „Pramoninis dizainas“ studijų programų komitetų pirmininkas
 • doc. Sigitas Kuncevičius, Architektūros katedros docentas, vedėjas
 • prof. dr. Kęstutis Lupeikis, Architektūros katedros profesorius
 • dr. doc. Audrius Novickas, Dailės katedros docentas, vedėjas
 • dr. doc. Indrė Ruseckaitė, Architektūros pagrindų ir teorijos katedros docentė
 • dr. doc. Inesa Alistratovaitė – Kurtinaitienė, Urbanistikos katedros docentė
 • studentų atstovė Ieva Viržintaitė
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė