Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 5212
El. paštas archdek@vgtu.lt

Istorija

   
 
 VGTU Architektūros fakulteto istorija tiesiogiai siejasi su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu. 1946 m. čia fakultetas įkurtas kaip administracinis mokymo ir mokslo padalinys, buvusį Statybos fakultetą pertvarkius į du savarankiškus Architektūros ir Statybos fakultetus. Pirmuoju dekanu 1946-1949 m. buvo doc. S Stulginskis, nuo 1949 m. – doc. S. Sčesnulevičius. 1951 m. Kauno universiteto techniškųjų fakultetų pagrindu suformuotas Kauno politechnikos institutas (KPI), vėl sujungiant Architektūros ir Statybos fakultetus.
 
     Nuo1971 m. Architektūros fakulteto tolesnė raida susijusi su Vilniaus inžineriniu statybos institutu, dabartiniu Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Priėmimas į architektūros specialybės pirmąjį kursą Vilniuje pradėtas dar 1970 metų rudenį, dar nepersikėlus visoms profilinėms katedroms. 1971 m. iš KPI i VISI buvo perkeltos Architektūros, Gyvenviečių palnavimo ir Grafinių darbų katedros. 
 
     Atkūrus Architektūros fakultetą jo dekanu 19711972 m. tapo prof. Jurgis Vanagas. 19721987 metų laikotarpiu fakultetui vadovavo prof. Antanas Spelskis, kuris pokario metais dirbo Architektūros katedroje Kaune, o vėliau Vilniaus dailės institute (1970 m. jis grįžo į VISI Architektūros katedrą). Nuo 1987 metų dekano pareigas ėjo prof. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis. 19911999 m. Architektūros fakulteto dekanu buvo prof. Vytautas Dičius, 19992003 m. doc.dr. Eugenijus Staniūnas, 2003–2014 m. – prof. dr. Rimantas Buivydas, o nuo 2014 m. Architektūros fakultetui vadovauja dr. doc. Liutauras Nekrošius.
 
     Šiandien VGTU Architektūros fakultete studijuoja daugiau nei 500 studentų. Fakulteto pedagoginį personalą sudaro 57 dėstytojai, iš jų 10 profesorių ir 32 docentų. Kiekvienais metais Architektūros fakultetas išleidžia apie 70-80 architektūros bakalaurų ir apie 50 architektūros magistrų. Architektūros specialistai rengiami pagal dvipakopę studijų sistemą. Architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas po 4 metų menų studijų krypties studijų. Po dviejų metų magistrantūros studijų architektūros magistro (menai) arba menotyros magistro (humanitariniai mokslai)  laipsnis. Magistrantūros studijų pakopoje siūlomos šios architektūros specializacijos: Statinių architektūra, Urbanistinis planavimas, Urbanistinių kompleksų architektūra, Pastatų renovacija ir atskira Architektūros istorijos ir teorijos programa. VGTU Architektūros fakultete yra ir trečiosios pakopos studijos – doktorantūra, humanitarinių mokslų daktaro laipsniui įgyti. 2011 m. doktorantūros teisė fakultetui buvo patvirtinta iš naujo. Nuo 2016 m. rugsėjo architektūros studijos nuolatinės, penkerių metų, pabaigu suteikiama architekto kvalifikacija, menų magistro laipsnis.
 
   Taip pat, 2013 m. birželio 25 d. Architektūros fakultete įsteigta Dizaino katedra. Katedroje pradėta įgyvendinti tarpkryptinė studijų programa „Pramonės gaminių dizainas“. Šioje programoje integruojamos technologijos,  inžinerijos, socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų žinios ir pramonės gaminių dizaino formavimo meniniai gebėjimai. Nuo 2017 m. rugsėjo Dizaino katedra pradės įgyvendinti naują II pakopos studijų programą „Pramoninis dizainas“. Pagrindinis jos tikslas yra rengti praktinio pažinimo universitetinį išsilavinimą turinčius inžinerijos mokslų ir dizaino magistrus suteikiant specializuotų žiniųir gebėjimų veikti tarpkryptinėje aplinkoje ir įgyti tokį išsilavinimą, kuris reikalingas vykdyti pramonės produkto gamybos (nuo idėjos iki produkto pardavimų) vadovo funkcijas. 
 
     2008 m. Studijų kokybės vertinimo centras prie LR Švietimo ministerijos inicijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakulteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų architektūros krypties studijų programų tarptautinį auditą. Programas auditavo SKVC sudaryta tarptautinė architektūros ekspertų grupė vadovaujama Graikijos atvirojo universiteto viceprezidento ir aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros prezidento architektūros profesoriaus Spyros Amourgio. Ekspertai apibūdino VGTU Architektūros fakultetą kaip dinamiškai besivystančią, šiuolaikišką, atvirą pažangioms naujovėms universitetinę mokyklą, gebančią kokybiškai įgyvendinti studijų programų tikslus ir uždavinius. 
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė