Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Likusios laisvos vietos į VGTU bakalauro studijų programas
Architektūros fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 5212
El. paštas archdek@vgtu.lt

Likusios laisvos vietos į VGTU bakalauro studijų programas

2017-08-04
Likusios laisvos vietos į VGTU bakalauro studijų programas
Baigėsi bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas antrasis etapas. Rugpjūčio 10 d. prasidės papildomas priėmimas, kurio metu stojantiesiems LAMA BPO informacinėje sistemoje bus galima teikti prašymus dėl dalyvavimo konkurse. Primename, jog papildomojo priėmimo metu prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų (į vf, vnf/st ir vnf vietas), o priėmime gali dalyvauti ir stojantieji, nedalyvavę pagrindiniame priėmime. Jeigu pirmajame ar antrajame etapuose sudarėte studijų sutartį dėl vnf vietos arba negavote kvietimo, galite dalyvauti konkurse dėl vf, vnf/st ar vnf vietų. Jeigu sudarėte sutartis dėl vf arba vnf/st vietų, galite dalyvauti konkurse tik dėl vnf vietos.

Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 21 d. iki 12 val., o sutartys su pakviestaisiais sudaromos nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 23 d. 17 val.
 
Kviečiame susipažinti su likusiomis laisvomis vietomis VGTU studijų programose.
 
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
Studijų programa
Studijų forma
Finansavimo pobūdis
MATEMATIKOS MOKSLAI
Duomenų analizės technologijos
NL
vf, vnf, vnf/st
Moderniųjų technologijų matematika
NL
vf, vnf, vnf/st
INFORMATIKOS MOKSLAI
Daiktų interneto inžinerija
NL
vf, vnf, vnf/st
Informacinės sistemos
NL, I
vf, vnf, vnf/st
Informacinių sistemų inžinerija
NL
vf, vnf, vnf/st
Informacinių technologijų paslaugų valdymas
NL
vf, vnf, vnf/st
Inžinerinė informatika
NL
vf, vnf, vnf/st
Multimedija ir kompiuterinis dizainas
NL, I
vf, vnf, vnf/st
Programų inžinerija
NL
vf, vnf, vnf/st
INŽINERIJOS MOKSLAI (išskyrus Elektros inžinerijos, Elektronikos inžinerijos ir Aeronautikos inžinerijos studijų kryptis), TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI
Aplinkos apsaugos inžinerija
NL, I
vf, vnf
Biomechanika
NL
vf, vnf
Bioinžinerija
NL
vf, vnf
Gamybos inžinerija ir valdymas
NL
vf, vnf
Geodezija
NL
vf, vnf
Kelių ir geležinkelių inžinerija
NL
vf, vnf
Mechanikos inžinerija
NL, I
vf, vnf
Mechatronika ir robotika
NL
vf, vnf
Pastatų energetika
NL
vf, vnf
Pramonės gaminių dizainas
NL
vf, vnf
Saugos sistemų inžinerija
NL
vf, vnf
Spaudos inžinerija
NL
vf, vnf
Statybos inžinerija
NL, I
vf, vnf
Statybos technologijos ir valdymas
NL
vf, vnf
Transporto inžinerija
NL, I
vf, vnf
ELEKTROS INŽINERIJA, ELEKTRONIKOS INŽINERIJA
Automatika
NL
vf, vnf
Elektronikos inžinerija
NL
vf, vnf
Elektros energetikos inžinerija
NL
vf, vnf
Kompiuterių inžinerija
NL
vf, vnf
Renginių inžinerija
NL
vf, vnf
AERONAUTIKOS INŽINERIJA
Aviacijos mechanikos inžinerija
NL
vnf
Avionika
NL
vnf
SOCIALINIAI MOKSLAI
Kūrybinės industrijos
NL
vf, vnf, vnf/st
Pramogų industrijos
NL
vf, vnf, vnf/st
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Finansų inžinerija
NL
vf, vnf, vnf/st
Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika
NL, I
vf, vnf, vnf/st
Verslo logistika
NL
vf, vnf, vnf/st
Verslo vadyba
NL, NL(sav.)
vf, vnf, vnf/st
MENAI
Architektūra*
NL
vnf
 
Paaiškinimai: NL – nuolatinės studijos; NL(sav.) – nuolatinės savaitgalinės studijos, I – ištęstinės studijos, vf – valstybės finansuojamos studijos; vnf – valstybės nefinansuojamos studijos; vnf/st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija.
                        * Konkurse gali dalyvauti tik išlaikiusieji meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Jolanta Jundienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė