Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Parodos „Lietuviais esame mes gimę" pristatymas
Architektūros fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 5212
El. paštas archdek@vgtu.lt

Parodos „Lietuviais esame mes gimę" pristatymas

2017-03-09
Parodos „Lietuviais esame mes gimę" pristatymas
Kovo 10 d. 14 valandą, 3.10 auditorijoje (Architektūros fakultetas, 3a., Trakų g. 1, Vilnius) kviečiame į Lietuvių Fondo „Lietuviais esame mes gimę“ parodos atidarymą ir stipendijų įteikimą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto studentams.
 
„Lietuviais esame mes gimę“ - unikali paroda apie užsienio lietuvių veiklą  inicijuota Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) su tuometiniu Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu (TMID). Šiandien parodos eksponavimą, skirtą plačiajai Lietuvos visuomenei, yra perėmęs Lietuvių Fondas (LF).
 
Parodos tikslas – aplankyti Lietuvos žmones juos supažindinant su užsienio lietuvių politine kova antrojoje XX amžiaus pusėje dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo bei parodyti PLB atliktus darbus globaliojoje Lietuvoje ir šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant išvykusiųjų lietuvių atsivežtą identitetą jų pasirinktoje svečioje šalyje.
 
Parodos nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos išeivijos instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kauno Pedagoginio muziejaus bei Lietuvos centrinio valstybinio archyvo. Parodos apipavidalinimą atliko dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų sistemos“).
 
 Lietuviai – viena mažųjų istorinių tautų, kurios gyventojai gausiai išsibarstė po visą pasaulį. Lietuva ne tik buvo, bet ir yra pagal gyventojų skaičių viena iš Rytų Europos valstybių, į pasaulį išleidžianti daugiausiai emigrantų. Ne veltui nuo pat pirmųjų Nepriklausomybės atkūrimo dienų Lietuvos politikai akcentavo, kad užsienyje gyvenantys lietuviai – tai nedaloma tautos dalis, o jų bendravimas su gimtine yra aktualus ir svarbus, nes jų įnašas atsivežtam tautiškumui išlaikyti turėjo ir šiandieną tebeturi gyvybiškos reikšmės Lietuvos valstybei ir jos valstybingumui. Taip buvo spaudos draudimo metais, taip buvo skelbiant pirmąją Lietuvos Nepriklausomybę, ją praradus, taip yra ir po Nepriklausomybės atkūrimo.
 
 Parodoje matysite Lietuvą, kurią sukūrė tėvynainiai nenorėdami prarasti savo tapatybės, nes jie išsivežė tuos pačius gimtinėje paliktų brolių ir sesių lūkesčius ir norus – kad Lietuva per amžius liktų laisva ir nepriklausoma valstybė.  Ši paroda – tai užsienio lietuvių gyvenimas iš paukščio srydžio aukštumos. Tai – jų Lietuva! Bet nesvarbu kur mūsų tautiečiai būtų, kur jie gyventų: ankščiu ar vėliau jie savo širdimi pajunta, jog tikroji jų Tėvynė yra žemė Lietuvos ir dėl jos laisvės verta kovoti. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė