Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Tarptautinės konferencijos ir seminarai

Tarptautinė mokslinė konferencija "Akustinės pastatų ir jų aplinkos savybės" (Acoustic Climate in Buildings and Nearby) planuojama 2014 10 23-24.

II Tarptautinė mokslinė konferencija „Architektura kultur Lokalnych pogranicza“, įvyko 2009 10 2–4. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas, Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, International Union of Architects UIA. 

Tarptautinis seminaras "Planning Health Care in Modern Cities", įvyko 2007 11 22. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas (doc. dr. Gintaras Stauskis), Helsinkio technologijos universiteto Architektūros fakulteto Sveikatos tyrimų institutas SOTERA.

Tarptautinė mokslinė konferencija “Urban Heritage: Research, Interpretation, Education”, įvyko 2007 09 25-26. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas, Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos.

Tarptautinis mokslo seminaras “Decalogue and Barbarity: Sacrum in Cultural Space”, įvyko 2005 11 11-12. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas, Vardo seminaro fondas – Tarptautinio meno ir kultūros institutas (Stokholmas, Švedija).
 
 

Tarptautinė mokslinė konferencija “Urban Heritage: Research, Interpretation, Education”, įvyko 2007 09 25-26

Respublikinės konferencijos

Respublikinė mokslinė konferencija „Lietuvos modernizmas Europos architektūros kontekste“ įvyko 2013 11 7-9. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas ir VšĮ Architektūros fondas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Žalioji architektūra: inovatyvus požiūris“, įvyko 2012 10 25-26. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Miesto centrinės dalies urbanistinė renovacija“, įvyko 2011 10 21. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Menų sąveika architektūroje”, įvyko 2010 10 22. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinės architektūros raidos tendencijos“ įvyko 2009 10 22-23. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Miesto struktūrinė ir kompozicinė plėtra kintančiame kontekste“, įvyko 2008 10 23. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija “Etiniai viešojo meno aspektai”, įvyko 2006 10 20-21. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas, Kultūros paveldo departamentas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Kultūrinio identiteto perspektyva miesto plėtroje”, įvyko 2005 10 21-22. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Miesto savitumai: tradicijos ir globalizacija”, įvyko 2004 10 25. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas, Kultūros vertybių apsaugos departamentas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Architektūriniai tyrimai: meninių idėjų kaita”, įvyko 2003 10 24-25. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas.
 
Respublikinė mokslinė konferencija „Architektūrinė kompozicija: teorija ir praktika”, įvyko 2002 10 25-26. Organizatoriai: VGTU Architektūros fakultetas.

Respublikinė mokslinė konferencija „Miesto centrinės dalies urbanistinė renovacija“, įvyko 2011 10 21

Jaunųjų mokslininkų konferencijos

Respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos “K. Šešelgio skaitymai” rengiamos kasmet nuo 1999-ųjų metų. Vyksta VGTU Architektūros rūmuose arba Rokiškio dvare esančiame krašto muziejuje. Jos skirtos žymiam lietuvių urbanistikos mokslininkui profesoriui Kaziui Šešelgiui atminti. Geriausi konferencijos pranešėjų straipsniai spausdinami recenzuojamame VGTU mokslo žurnale „Mokslas – Lietuvos ateitis“.

Jaunųjų mokslininkų konferencija “K. Šešelgio skaitymai-07” Rokiškio dvare 2007 04 26

Mokslo produkciją mokslininkai kuria Architektūros, Urbanistikos, Architektūros pagrindų ir teorijos, Dailės, Pastatų konstrukcijų katedrose ir trijuose fakulteto mokslo padaliniuose: Architektūros institute, Urbanistinės analizės mokslo laboratorijoje, Pastatų akustikos laboratorijoje.
 
Fakulteto mokslininkai rengia mokslo darbus urbanistinio projektavimo ir planavimo, tvarios regioninių struktūrų plėtros, architektūros ir urbanistikos istorijos bei teorijos, kraštovaizdžio architektūros istorijos ir teorijos, architektūros ir urbanistikos paveldo apsaugos, architektūrinio ir urbanistinio projektavimo technologijų, menų sąveikos architektūroje, architektūros specialistų rengimo temomis.
 
Architektūros fakulteto mokslininkai vykdo doktorantūros studijas Humanitarinių mokslų Menotyros krypties (03H) skulptūros ir architektūros šakoje (H312). Doktorantūros studijų tikslas – ruošti aukščiausios kvalifikacijos architektūros profesionalus ir mokslininkus.
 
Fakultete kasmet organizuojamos tarptautinės ar respublikinės mokslo ir jaunųjų mokslininkų konferencijos, leidžiamas mokslo žurnalas „Urbanistika ir architektūra“, kuris yra įtrauktas į duomenų bazes ICONDA, EBSCO, CSA, SCOPUS ir kitas. Nuo 2012 m. žurnalo partneriu yra tarptautinė mokslinės literatūros leidybos grupė Taylor&Francis.
PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TEMATIKOS
Darnioji statyba: Architektūra, urbanistika, kraštovaizdžio architektūra, teritorijų planavimas
 • Architektūros ir urbanistikos objektų tyrimas ir projektavimas
 • Architektūros ir urbanistikos paveldas
 • Miestų ir rajonų planavimo teorija ir politika
 • Kraštovaizdžio ir urbanistinių kompleksų architektūra
 • Architektūros kompozicijos problematika
 • Garso izoliacija ir žiūrovinių salių akustinės savybės
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė