Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

2017 m. kovo 28 d. iškilmingas Senato posėdis
 
2017 m. kovo 28 d. Senato posėdyje iškilmingai apdovanoti mokslinių monografijų konkurso nugalėtojai. Už antrą vietą konkurse apdovanotas Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis parengęs mokslinę monografiją „Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis“ (Technika: Vilnius, 2013). Dvi trečias vietas konkurse užėmė doc. dr. Ilona Skačkauskienė, doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Daiva Andriušaitienė, doc. dr. Živilė Tunčikienė  už monografiją „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“ (Technika: Vilnius, 2013) bei prof. dr. Dalius Navakauskas, prof. dr. Artūras Serackis, doc. dr. Dalius Matuzevičius, doc. dr. Raimond Laptik už monografiją „Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai“ (Technika: Vilnius, 2014), taip pat iškilmingai įteikti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) daktaro diplomai, pedagoginio vardo bei docento pedagoginio vardo atestatai, apdovanoti aukštojo mokslo vadovėlių nugalėtojai bei patentus gavę mokslininkai: / http://www.vgtu.lt/vgtu-naujienu-portalas/universiteto-pulsas/senato-posedyje-iskilmingai-apdovanoti-vgtu-bendruomenes-nariai/246059?nid=275650 /
 
 
Kaunas
2017-03-23
 
Kovo 23 d., Kaune, Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 72, Vidaus reikalų ministerijos kvietimu kaip ekspertas J.Jakaitis dalyvavo Regioninės politikos pavasario forume /http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-regionine-politika-es-fondus-gali-pakeisti-tesla/. Kūrybinėse dirbtuvėse diskutuoti būtini pokyčiai ir svarbiausi darbai. Jų metu J.Jakaitis siūlė formuoti integralaus kompleksinio planavimo sistemą, apimančią daiktinės aplinkos formavimo klausimus nuo strateginio planavimo iki vietos lygmens problemų sprendimų. Formuotas požiūris siejamas su visaapimančiu /angl. comprehensive/ dalyvaujamojo bei ilgalaikiu valstybės planavimu. Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno įsitikinimu regionų politika turi būti formuojama ne pavieniais veiksmais, bet sistemingais sprendimais.
2014-06-26 Apvalaus stalo diskusija
Individualiuose namuose gyvena apie trečdalis (34 proc.) lietuvių. Šis rodiklis prilygsta ES vidurkiui. Tačiau kaip ir daugelyje kitų sričių – daili statistika prasilenkia su realiu vaizdu. Nors skaičiumi prilygstame kitoms narėms, skoniu ir kokybe – dar ne. Mūsų kraštovaizdis kardinaliai skiriasi nuo akį glostančių namelių ansamblių, kurie driekiasi Šiaurės šalyse ar Vokietijoje.
Kokį namą ir kokioje vietoje rinktis, kad gyvenimo kokybė pagerėtų, o ne apkarstų, „Veido“ surengtoje diskusijoje svarstė „Veido“ leidėjas dr. Algimantas Šindeikis, Architektų sąjungos pirmininkas prof. Marius Šaliamoras, Kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Alvydas Mituzas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius ir Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas Jakaitis.
 
2014-02-21 AI Tarptautinėje knygų mugėje
15-oje tarptautinėje knygų mugėje Litexpo rūmuose 2014-02-21 pristatyta doc. dr. Jono Jakaičio monografija „MIESTO ERDVINIO FORMAVIMO DALYVIŲ DISKURSAS ŠIUOLAIKINĖS DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS“. Doc. Dr. J. Jakaičio monografijos pristatyme-diskusijoje dalyvavo VGTU Mokslo direkcijos vadovai, Aplinkos inžinerijos, Architektūros, Verslo vadybos kt. fakultetų mokslininkai prof. dr. Marija Burinskienė, prof. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis, prof. dr. Rimantas Buivydas ir kitų universitetų akademinės bendruomenės nariai, taip pat diskusijoje dalyvavo Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas arch. Alvydas Mituzas, Vilniaus miesto Žirmūnų bendruomenės valdybos narys Martynas Demšė ir kiti diskutantai. Renginį moderavo doc. dr. Dalia Bardauskienė.
 
2014 m. sausis
Architektūros instituto inicijuotas ir parengtas projektas "Construction21- A European green building exchange" - yra nominuotas geriausių ES projektų 25-tuke iš 224. 
Detaliau žiūrėti e-ištekliuje: Sustainable Energy Europe & managEnergy Awards 2013 - 
nominated projects: http://www.eusew.eu/media/SEE%20&%20ME%202013%20Nominees.pdf
 
2014 sausis
Pirmieji Europos apdovanojimai už žaliųjų pastatų novatoriškus sprendimus. Daugiau apie tai skaityti e- ištekliuje:http://www.construction21.eu/data/sources/users/9182/docs/140117gbs-awards-press-release.pdf  
 
2013 gruodžio 20 d.
Architektūros instituto direktorius doc. dr. J.Jakaitis parengė ir publikavo mokslo monografiją: Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis. Daugiau apie tai skaityti e- ištekliuje:http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/monografijos/2572.html?Itemid=4
 
2013-gruodis
Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius ir Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas JAKAITIS stažavosi Čekijos Brno technologijos ir J.E.Purkyne Usti nad Labem universitetuose
2013 m. gruodžio 08–13 dienomis  doc. dr. Jonas Jakaitis lankėsi Čekijos Brno technologijos ir J.E.Purkyne Usti nad Labem universitetuose. J. Jakaičio ERASMUS stažuotės tikslas buvo susipažinti su universitetų pramonės gaminių dizaino studijų programų įgyvendinimu, institucijų veiklos organizavimu ir rezultatais, studijų proceso ir kursinių bei baigiamųjų darbų rengimo ypatumais. Oficialaus vizito metu apie studijų programas diskutuota su J.E.Purkyne Usti nad Labem universiteto Menų ir dizaino fakulteto (the Faculty of Arts and Design) prodekanu dr. J. Polanecky, su Dizaino katedros Gaminių dizaino studijų programos įgyvendinimo pedagoginiu personalu.
Oficialių susitikimų metu bendrauta su Brno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos fakulteto (the Faculty of Mechanical Engineering) dekanu prof. dr. M. Doupovec, su Mašinų ir pramonės dizaino instituto (the institute of Machine and Industrial Design) direktoriumi prof. dr. H.Martin bei Dizaino katedros (the dept. of Industrial Design) vedėju inž. arch. doc. J. Rajlich. Apsikeista nuomonėmis studijų partnerystės klausimais. Be to neformaliuose pokalbiuose bendrauta su universitetų pedagoginiu kolektyvu bei studentais. J.Jakaitis lankydamasis universitetuose perskaitė pranešimą apie VGTU strateginius tikslus, akademinį gyvenimą bei naujai plėtojamos Pramonės gaminių dizaino studijos įgyvendinimo tikslus bei artimiausius siekius.
Reziumuojant rezultatus galima konstatuoti, kad išvyka buvo naudinga siekiant suprasti naujos Pramonės gaminių dizaino VGTU unikalumą ir pagrįsti jos tikslų įgyvendinimo etapiškumą ateityje. Akivaizdu, be kvalifikuoto pedagoginio personalo, operatyvios studijų bazės plėtros, informacinių technologijų, programinės ir kompiuterinės įrangos skirtos ne tik projektuoti, modeliuoti, bet ir dizaino pavyzdžiams gaminti ateityje nebus apsieita.
 
2013-lapkritis
Architektūros instituto direktorius doc. dr. J. Jakaitis kartu su Dizaino katedros kolegomis dr. L.Krūgeliu ir asist. D.Strauka parengė ir publikavo žurnale STATYBA IR ARCHITEKTŪRA straipsnį apie pramonės gaminių dizainą, kaip amato ir meno simbiozės raidą. Publikaciją skaityti e-ištekliuje: http://www.di.ar.vgtu.lt/naujienos/dizaino-katedros-pedagoginio-kolektyvo-straipsnis 
 
2013-10-18
Kraštovaizdžio architektūros forumas
2013 m. spalio 18 d. Vilniuje vyko kraštovaizdžio architektūros forumas „Kraštovaizdžio architektūra – iššūkiai ir prioritetai 2013“.  Architektūros instituto direktorius doc. dr. J. Jakaitis dalyvavo forumo darbe ir skaitė pranešimą „Saugumas viešosiose erdvėse kaip demokratinių miestų planavimo principų taikymo rezultatas“. Forumo pranešimų medžiagos pagrindu parengtas recenzuotas mokslo leidinys.
 
2013-10-09
AI direktorius doc. dr. J.Jakaitis Ūkio kartu su Švietimo ir mokslo ministerijų kvietimu dalyvavo ES struktūrinės paramos programavimo periodui ir planuojant 2014-2020 metų ES paramos veiksmų programos 1 prioritetą  „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, prioritetų viešajame aptarime, kuris įvyko š. m. spalio 9 d. Ūkio ministerijoje. Svarstyme diskutuoti naujo finansavimo periodo prioritetų tikslai, uždaviniai ir priemonių finansavimo klausimai.
 
2013-07-17
AI direktoriaus, Miestų statybos katedros doc. dr. J. Jakaičio publikaciją "Žalioji architektūra – Lietuvos ateities miestų link" skaityti e-ištekliuje:
 
 
2015-10-09
AI kūrybinė grupė (PV arch. Gediminas Ratavičius) dalyvauja Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato projekto architektūrinės koncepcijos konkurse. Vertinimui pateikta 13 darbų. Išsamiau skaityti E-ištekliuje: http://www.architektusajunga.lt/las-konkursai/vykstantys-konkursai/keliu-muziejaus-konkursas.
 
2013. Pažangiausius ekologiško būsto ir darnios miestų plėtros kriterijus atitinkantys nekilnojamojo turto plėtotojai jau pradeda teikti savo projektus žaliosios architektūros Lietuvoje konkursui „Žalias miestas – geriausias NT EKO projektas 2013“. Daugiau skaityti e-ištekliuje:
 
2013.
 
Construction21.eu projektas dalyvauja tarptautinėje parodoje "RESTA".
 
2012-11-22. AI direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis Lietuvos mokslų akademijos kvietimu dalyvaus ir skaitys pranešimąorganizuojamoje Lietuvos mokslų akademijos dienoje PANEVĖŽYJE. Pranešimo tema: Miestų architektūros sprendimų reglamentavimo aplinka. Renginio programa pridedama:http://lma.lt/media/k2/attachments/LMA_diena_Panevezyje2012_11_22.pdf 
 
 • 2012-06-19/20. EGBE C21 projekto rengėjai dr. J. Jakaitis; dr. G. Stauskis; V. Misius pristatys C21 projektą tarptautinėje pasaulio "žaliosios" statybos mugėje" Štutgarte-Consense 2012".  
 • Diskusija: ENERGIŠKAI NAŠIŲ PASTATŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE
2012-05-11 Organizuojama Seimo APLINKOS APSAUGOS KOMITETO, VGTU ARCHITEKTŪROS FAKULTETO ir Seimo Europos informacijos biuro Europos Savaitės diskusija „ENERGIŠKAI NAŠIŲ PASTATŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE“.
 
Diskusijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys projekto Construction21 partneriai, valdžios institucijų atstovai, suinteresuotos visuomenės interesų grupės, gamintojai, statybos specialistai. Pranešimai skirti  susipažinti su rinkos naujovėmis žaliosios statybos srityje, rasti naujus problemų sprendimus, pasikeisti idėjomis, surasti partnerius bendriems projektams.
 
Registracija į renginį vyks iki 2012 m. gegužės 07d.
 
 • 2012-05-03/04. EGBE C21 projekto programos vadovas dr. J. Jakaitis dalyvaus pasitarime Paryžiuje (PV būstinėje), skirtame projekto įgyvendinimo aktualijoms aptarti.
 • 2012-05-11. LR Seimo Europos informcijos biure organizuojama VGTU ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto apskritojo stalo diskusija "Energetinis efektyvumas urbanistikoje ir architektūroje". Renginio organizatoriai VGTU architektūros fakulteto mokslininkai J.Jakaitis-8698 77781; G.Stauskis; Vl.Misius.
Mokslo konferencija: GAIA 2012
 • 2012-10-25/26. Vilnius Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas (pagrindinis rengėjas: AF Architektūros institutas) kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetu kviečia mokslininkus, specialistus ir praktikus dalyvauti respublikinėje mokslo konferencijoje „ŽALIOJI“ ARCHITEKTŪRA: INOVATYVUS POŽIŪRIS. Konferencija bus rengiama Vilniuje 2012 m. spalio 25–26 d.
AI Partnerystė ir bendradarbiavimo susitarimai sutartiniu pagrindu plėtojami su:
 • Lietuvos technikos muziejumi
 • Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
   
 • UAB OBER-HAUS nekilnojamas turtai
 • UAB Regroup
 •  UAB "Kęstučio Ablačinsko konstrukcijų projektai"
 • Žirmūnų bendruomene
 
 
Dėl konkrečių projektų vykdymo bendradarbiaujama su: Lietuvos statybininkų asociacija, Nacionaline pasyvaus namo asociacija, Vilniaus m. savivaldybe, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra prie LR AM, Lietuvos Pramonininkų konfederacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, UAB TENKO Baltic, Vilniaus miesto bendruomenių asociacija. Diskutuojama dėl bendradarbiavimo su Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos architektų sąjunga ir kt. partneriais.
 
Su užsienio partneriais iš: Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Vokietijos bendradarbiaujama darnaus miesto kompleksinio projektavimo ir efektyvaus energetinio naudojimo srityse rengiant European green Building Exchange (EGBE) – Construction-21projektą.