Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

2016-06-30
LKAS Ekspertų tarybos pirmininkas doc. dr. Jonas Jakaitis.
 
Lietuvos architektų sąjungos Ekspertų tarybos posėdyje, naujai 3 metų kadencijai, balsų dauguma buvo išrinktas Ekspertų tarybos pirmininku doc. dr. Jonas Jakaitis.
 
 
2016 m. vasaris
Doc. dr. Jono Jakaičio publikacija:
 
Jakaitis, J. 2015. The Quality of the Living Environment as a Result of Democratic Planning Traditions and Society Interaction: Aspect of Urban Public Security. Warsaw : DE GRUYTER OPEN. ISSN 2255-8764. Vol. 10, iss. 1 (2015), p. 33-38.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 
 
2015 sausis
 
Doc. dr. Jono Jakaičio publikacija:
Jakaitis, J. 2015. The quality of life: research of urban secur ity aspects. Civil Engineering and Architecture. Alhamra : Horizon Research Publishing. ISSN 2332-1091. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 4-11.. [M.kr.:03H]
 
2014
 
doc. dr. Jonas Jakaitis moklso žurnalo
"Civil Engineering and Architecture"  redkolegijos narys.
 
Civil Engineering and Architecture is an international peer-reviewed journal that publishes original and high-quality research papers in all areas of civil engineering and architecture. As an important academic exchange platform, scientists and researchers can know the most up-to-date academic trends and seek valuable primary sources for reference.
Plačiau skaityti e-ištekliuje:
 
2014 kovas
 
AI kūrybinis kolektyvas - konkurso dalyvis ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SU MODERNAUS MENO CENTRU PYLIMO G. 17, VILNIUJE
 
Autorių vardai, pavardės:
1. Jūratė Kindurytė
2. Simona Kliūčiūtė
3. Vytis Obolevičius
4. Olga Runovič
5. Dalia Traškinaitė
6. Gina Vieversytė

Įgaliotas kontaktinis asmuo:
Vardas, pavardė: Vytis Obolevičius
Telefono nr.: +370 689 44421
Elektroninis paštas: vytis.o@inbox.lt 
 
 
 
 
 
2012-12-19
 
Architektūros instituto kūrybinė grupė parengė projekto "Žirmūnai -žydintys sodai" „NERIES SLĖNIO ŽIRMŪNŲ PARKO“ koncepciją. Koncepcijos organizatorius asociacija "Žirmūnų bendruomenė". Koncepcijos kūrybinės grupės kolektyvas: doc. dr. Jonas JAKAITIS-projekto vadovas; dr. Darius Linartas; arch. Tautvilė Džiugytė; arch. Berta Gruodytė; tyrėjas Tomaš Zacharevič.
 
 
2012 m. lapkričio 26 d.
 
VGTU Architektūros instituto kūrybinė grupė: Tautvilė Džiugytė, Berta Gruodytė, Indrė Saladžinskaitė (kūrybinis grupės vadovas dr. D.Linartas) dalyvavo atvirame biurų pastato „GREEN HALL 2“ Vilniuje architektūrinio projekto konkurse ir laimėjo 3-čiąją vietą. Konkurso iniciatoriai - koncernas SBA - planuoja Vilniuje, Upės gatvėje, šalia esamo verslo centro „Green Hall“, statyti dar vieną apie 8 tūkstančių kvadratinių metrų biurų pastatą, kuris savo architektūriniais ir inovatyviais technologiniais sprendimais taptų lyderiu Baltijos regione. Vertinimo komisija 2012 metų lapkričio 26 dieną iš 14 pateiktų projektų atrinko 3 geriausius. Planuojama, kad naujasis biurų pastatas bus statomas 2013-2014 metais.
Daugiau informacijos: 
2012-10-25. Konferencijos tiesioginės transliacijos iš LR Seimo rūmų vaizdo įrašas (the recording of the live broadcast of the conference from Parliament of Republic of Lithuania): http://media3.lrs.lt/SEIMAS2010/2012/RENGINIAI/20121025_0900_LT.wmv
 
 
 2012 m. spalio 25 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros instituto kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetu organizuotoje mokslo konferencijoje „Žalioji“ architektūra: inovatyvus požiūris LR Seimo Konstitucijos salėje pristatyti tyrimai „žaliosios“ architektūros ir urbanistinio planavimo bei projektavimo, „žaliosios“ statybos, visuomenės dalyvavimo erdviniame formavime, pastatų atnaujinimo ir efektyvaus energinio naudojimo probleminiais klausimais. Konferencijos tikslo – organizuoti profesionalią diskusiją siekta nuosekliai. Konferencijos darbo pabaigoje, organizuotoje diskusijoje sesijų pirmininkaujantys mokslininkai apibendrino pranešimų medžiagą, kuri bus publikuota mokslo literatūroje.
 
Mokslo konferencijos darbe dalyvavo mokslininkai iš Klaipėdos; Vilniaus; Vilniaus Gedmino technikos; Upsalos, Rygos  technikos; Latvijos žemės ūkio universitetų. 3-jose konferencijos sesijose pristatytas 21 pranešimas, kuriuose atskleisti Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Olandijos, Švedijos, Vokietijos konferencijos tema aktualūs klausimai. Konferencijos pranešimų santraukos publikuotos e-ištekliuje: http://gaia.vgtu.lt. Taip pat konferencijos aktyviais dalyviais buvo ir pranešimus padarė Architektūros instituto rengiamo tarptautinio projekto www.Constuction21.eu partneriai iš Vokietijos Sebastian SCHWARZ, Rumunijos Steven BORNCAMP.
 
Konferencijos darbo metu veikė tarptautinė kraštovaizdžio architektūros projektų paroda.
 
Įžanginį žodį konferencijoje tarė: Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius doc. dr. Alfonsas DANIŪNAS, Aplinkos apsaugos komiteto narys Jonas ŠIMĖNAS; Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkė Vaiva DEVEIKIENĖ; VGTU Architektūros instituto direktorius, konferencijos mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. Jonas JAKAITIS.
 
 
Konferencijos tiesioginės transliacijos iš LR Seimo rūmų vaizdo įrašas (the recording of the live broadcast of the conference from Parliament of Republic of Lithuania)http://media3.lrs.lt/SEIMAS2010/2012/RENGINIAI/20121025_0900_LT.wmv
 
2012 m. spalio 05 d.
 
 
 
2012 m. spalio 05 d. Architektūros institutas kartu su Construction21 projekto rengėjais ir partneriais (Klaipėdos universitetu; UAB Tenko) organizavo diskusiją  Klaipėdos miesto savivaldybėje tema: „Žaliosios architektūros perspektyvos Lietuvoje“. Diskusiją moderavo Klaipėdos m. mero patarėjas S. Gentvilas.
Pranešimus skaitė: Lietuvos kraštovaizdžio KU prof. dr. P.Grecevičius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros tyrėjas architektas Vladas Misius, UAB Tenko vadovas L.Bugenis; Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros docentas doc dr. Gintaras Stauskis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros instituto direktorius doc.dr. Jonas Jakaitis.
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus valdybos pirmininkas V.Dapkevičius, Klaipėdos miesto bendruomenės nariai, verslininkai, architektai ir savivaldybės pareigūnai. 
 
2012 m. rugsėjo 14 d. Architektūros institutas kartu su Construction21 projekto rengėjais ir partneriais (Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga) organizavo diskusiją  Šiaulių miesto savivaldybėje tema: „Žaliosios architektūros perspektyvos Lietuvoje“.
Įžanginį žodį diskusijoje tarė Šiaulių m. vyriausioji architektė Rasa Budrytė. Pranešimus skaitė: Lietuvos kraštovaizdžio  sąjungos pirmininkė arch. Vaiva Deveikienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros tyrėjas architektas Vladas Misius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros docentas Dr. Gintaras Stauskis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros instituto direktorius Dr. Jonas Jakaitis.
 
 
 
2012 m. rugsėjo 14 d. Architektūros institutas kartu su Construction21 projekto rengėjais ir partneriais (Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga) organizavo diskusiją  Šiaulių miesto savivaldybėje tema: „Žaliosios architektūros perspektyvos Lietuvoje“.
 
Įžanginį žodį diskusijoje tarė Šiaulių m. vyriausioji architektė Rasa Budrytė. Pranešimus skaitė: Lietuvos kraštovaizdžio  sąjungos pirmininkė arch. Vaiva Deveikienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros tyrėjas architektas Vladas Misius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros docentas Dr. Gintaras Stauskis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros instituto direktorius Dr. Jonas Jakaitis.
2013. Pažangiausius ekologiško būsto ir darnios miestų plėtros kriterijus atitinkantys nekilnojamojo turto plėtotojai jau pradeda teikti savo projektus žaliosios architektūros Lietuvoje konkursui „Žalias miestas – geriausias NT EKO projektas 2013“. Daugiau skaityti e-ištekliuje:
2013.
 
Construction21.eu projektas dalyvauja tarptautinėje parodoje "RESTA".
 
2012-11-22. AI direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis Lietuvos mokslų akademijos kvietimu dalyvaus ir skaitys pranešimąorganizuojamoje Lietuvos mokslų akademijos dienoje PANEVĖŽYJE. Pranešimo tema: Miestų architektūros sprendimų reglamentavimo aplinka. Renginio programa pridedama:http://lma.lt/media/k2/attachments/LMA_diena_Panevezyje2012_11_22.pdf 
 
 • 2012-06-19/20. EGBE C21 projekto rengėjai dr. J. Jakaitis; dr. G. Stauskis; V. Misius pristatys C21 projektą tarptautinėje pasaulio "žaliosios" statybos mugėje" Štutgarte-Consense 2012".  
 • Diskusija: ENERGIŠKAI NAŠIŲ PASTATŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE
2012-05-11 Organizuojama Seimo APLINKOS APSAUGOS KOMITETO, VGTU ARCHITEKTŪROS FAKULTETO ir Seimo Europos informacijos biuro Europos Savaitės diskusija „ENERGIŠKAI NAŠIŲ PASTATŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE“.
 
Diskusijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys projekto Construction21 partneriai, valdžios institucijų atstovai, suinteresuotos visuomenės interesų grupės, gamintojai, statybos specialistai. Pranešimai skirti  susipažinti su rinkos naujovėmis žaliosios statybos srityje, rasti naujus problemų sprendimus, pasikeisti idėjomis, surasti partnerius bendriems projektams.
 
Registracija į renginį vyks iki 2012 m. gegužės 07d.
 
 • 2012-05-03/04. EGBE C21 projekto programos vadovas dr. J. Jakaitis dalyvaus pasitarime Paryžiuje (PV būstinėje), skirtame projekto įgyvendinimo aktualijoms aptarti.
 • 2012-05-11. LR Seimo Europos informcijos biure organizuojama VGTU ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto apskritojo stalo diskusija "Energetinis efektyvumas urbanistikoje ir architektūroje". Renginio organizatoriai VGTU architektūros fakulteto mokslininkai J.Jakaitis-8698 77781; G.Stauskis; Vl.Misius.
Mokslo konferencija: GAIA 2012
 • 2012-10-25/26. Vilnius Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas (pagrindinis rengėjas: AF Architektūros institutas) kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetu kviečia mokslininkus, specialistus ir praktikus dalyvauti respublikinėje mokslo konferencijoje „ŽALIOJI“ ARCHITEKTŪRA: INOVATYVUS POŽIŪRIS. Konferencija bus rengiama Vilniuje 2012 m. spalio 25–26 d.
AI Partnerystė ir bendradarbiavimo susitarimai sutartiniu pagrindu plėtojami su:
 • Lietuvos technikos muziejumi
 • Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
   
 • UAB OBER-HAUS nekilnojamas turtai
 • UAB Regroup
 •  UAB "Kęstučio Ablačinsko konstrukcijų projektai"
 • Žirmūnų bendruomene
 
 
Dėl konkrečių projektų vykdymo bendradarbiaujama su: Lietuvos statybininkų asociacija, Nacionaline pasyvaus namo asociacija, Vilniaus m. savivaldybe, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra prie LR AM, Lietuvos Pramonininkų konfederacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, UAB TENKO Baltic, Vilniaus miesto bendruomenių asociacija. Diskutuojama dėl bendradarbiavimo su Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos architektų sąjunga ir kt. partneriais.
 
Su užsienio partneriais iš: Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Vokietijos bendradarbiaujama darnaus miesto kompleksinio projektavimo ir efektyvaus energetinio naudojimo srityse rengiant European green Building Exchange (EGBE) – Construction-21projektą.