Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

2017 m. balandžio 26-27 d.
J.Jakaitis
Tarptautinėje mokslo-praktinėje konferencijoje "Miestų želdynų formavimas 2017:
žmogus ir gamta" su pranešimu „Daiktinės aplinkos harmonizavimo problemų tyrimai“.
 
 
2015. Paryžius
2015 - Jakaitis, Jonas. The problem-based teaching/learning method of material environment in the urban spaces. World conference on learning, teaching and educational leadership, Paris, France, 29-31 October, 2015. Nicosia, Cyprus : Academic World Education & Research Center, 2015, p. 36.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.071].
 
2012-10-25. Vilnius
Mokslo konferencijos „ŽALIOJI“ ARCHITEKTŪRA: INOVATYVUS POŽIŪRIS.
 
2012-01-15
Vilnius Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas (pagrindinis rengėjas: AF Architektūros institutas) kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetu kviečia mokslininkus, specialistus ir praktikus dalyvauti respublikinėje Konferencija bus rengiama Vilniuje 2012 m. spalio 25–26 d.
Konferencijoje vyks profesionali diskusija tarp architektūros, urbanistikos, inžinerijos specialistų ir mokslininkų, taip pat verslininkų, gamintojų, nacionalinio ir vietos lygmens vyriausybės bei bendruomenės atstovų. Dalyviai kviečiami pristatyti aktualius tyrimus „žaliosios“ architektūros ir urbanistinio planavimo, visuomenės dalyvavimo, pastatų atnaujinimo ir energijos taupymo srityse.
Visus, besidominčius „žaliąja“ architektūra ir urbanistiniu planavimu, kviečiame registruotis ir pateikti organizatoriams išplėstines numatomo pranešimo ir straipsnio tezes. Priimtos tezės bus publikuojamos internete viešinamame konferencijos leidinyje. Atrinkti recenzuoti straipsniai bus publikuojami VGTU ir LMA mokslo žurnale „Urbanistika ir architektūra“, ISSN 1392-1630 print / ISSN 1648-3537 online http://www.tpa.vgtu.lt. Nuo 2012 m. šis žurnalas bus leidžiamas su Taylor&Francis Group, ISSN 2029-7955 print / ISSN 2029-7947 online.
Prašome siųsti išplėstines numatomo pranešimo ir straipsnio santraukas (ne mažiau kaip 350 žodžių, bet kartu su raktiniais žodžiais neviršijant vieno puslapio apimties) pdf formatu šiuo el. paštu eglen@vgtu.lt iki 2012 m. vasario 15 d.
 
KONFERENCIJOJE NAGRINĖJAMOS TEMOS
 
-   Darnios plėtros idėjų raiška „žaliojoje“ urbanistikoje
-   „Žalioji“ urbanistika ir architektūra kultūrinio kraštovaizdžio sampratoje
-  Žmogaus teisės ir demokratija kuriant „žaliąją“ urbanistiką ir architektūrą
-  Architektūros kokybė ir pastatų modernizavimas
-  Nauji požiūriai architektūroje siekiant energijos efektyvumo
-  Šiuolaikinių bendruomenių geresnė gyvenimo kokybė „žaliosios“ architektūros dėka
 
KONFERENCIJOS MOKSLO KOMITETAS 
 
Pirmininkas
Doc. Jonas Jakaitis (Architektūros institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
 
Nariai:
Prof. Rimantas Buivydas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Prof. Marija Burinskienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Prof. Gintaras Čaikauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Prof. Peter Droege (Lichtenšteino universitetas, Lichtenšteinas)
Prof. Frank Eckardt (Veimaro Bauhaus universitetas, Vokietija)
Prof. Petras Grecevičius (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Lekt. Vida Malienė (Liverpulio John Moores universitetas, Didžioji Britanija)
Prof. Vytautas Martinaitis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Dr. Consolata Russelli (Vokietijos darnios statybos taryba, Vokietija)
Doc. Gintaras Stauskis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Doc. Sandra Treija (Rygos technikos universitetas, Latvija)
Prof. Jurgis Vanagas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Doc. Kęstutis Zaleckis (Kauno technologijos universitetas, Lietuva)
Sekretorė
 Dokt. Inga Urbonaitė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
 
KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS
 
Pirmininkė
Doc. Eglė Navickienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Nariai:
Doc. Audrius Novickas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Vladas Misius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
Sekretorė
 Dokt. Indrė Gudelytė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva)
 
SVARBIAUSIOS DATOS 
 
-    Straipsnio išplėstinės santraukos pateikimas – iki 2012 m. vasario 15 d.
-    Informavimas dėl santraukos priėmimo ar atmetimo – iki 2012 m. kovo 31 d.
-    Dalyvio mokesčio įmoka – iki 2012 m. balandžio 8 d. 
-    Straipsnio pateikimas – iki 2012 gegužės 15 d.
-    Straipsnio recenzavimas – iki 2012 m. rugsėjo 1 d.
-    Konferencija – 2012 m. spalio 25–26 d.
 
REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS 
 
Atrinktų santraukų autorius prašome siųsti 5–10 puslapių apimties straipsnius, parengtus pagal VGTU ir LMA mokslo žurnalui „Urbanistika ir architektūra“ keliamus reikalavimus:
http://www.tpa.vgtu.lt/?page=2&sub=INFO_AUTORIAMS el. paštu eglen@vgtu.lt ir archinst@vgtu.lt iki 2012 m. gegužės 15 d.
Konferencijos kalbos: lietuvių k. ir anglų k.
 
KONFERENCIJOS DALYVIŲ MOKESTIS 
 
Konferencijos dalyvio mokestis (autoriams ir bendraautoriams) – 100 EUR (= 350 Lt). Konferencijos dalyviams doktorantams mokestis sumažintas iki 50 EUR (= 175 Lt).
Į mokestį įeina: straipsnio mokslo žurnale „Urbanistika ir architektūra“ skelbimas, pranešimas konferencijoje, konferencijos dalyvio rinkinys, kavos pertraukos ir užkandžiai.
Pageidaujantiems – vakarienė ir neformalus bendravimas spalio 25 d. – 20 EUR (= 70 Lt). Konferencijos svečiams ekskursija spalio 26 d. – 30 EUR (= 100 Lt).
 
Mokestį pervesti į sąskaitą:
 
Gavėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva
Bankas: AB SEB “Vilniaus bankas”, Vilnius, Lietuva
Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Banko sąskaita (IBAN): LT767044060000317763
Banko kodas (SWIFT): CBVILT2X
Mokėjimo paskirtis: Už dalyvavimą konferencijoje „ŽALIOJI“ ARCHITEKTŪRA: INOVATYVUS POŽIŪRIS
Mokėtojo rekvizitai: Dalyvaujančiojo konferencijoje asmens vardas, pavardė, asmens kodas 
 
Pavedimo kopiją atsiųsti faksu: 8 5 274 5213 arba el. paštu eglen@vgtu.lt.; archinst@vgtu.lt.
Dalyvavimas patvirtinamas ir straipsnis priimamas recenzuoti bei rengti spaudai tik sumokėjus visą dalyvio mokestį.
 
DALYVIO ANKETA
Dalyvio anketą rasite http://old.vgtu.lt/konfer/index.php?link=LT.2.563.3334. Užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą dalyvio anketą prašome atsiųsti faksu arba el. paštu iki 2012 m. balandžio 8 d.
 
KONTAKTAI
http://old.vgtu.lt/konfer/index.php?link=LT.2.563.3334
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Architektūros fakultetas
Trakų g. 1/26, LT-01223 Vilnius
Tel. +370 5 274 5211, +370 5 274 5214
Faks. +370 5 274 5213
El. paštas eglen@vgtu.lt 
2012-12-19
Architektūros instituto kūrybinė grupė parengė projekto "Žirmūnai -žydintys sodai" „NERIES SLĖNIO ŽIRMŪNŲ PARKO“ koncepciją. Koncepcijos organizatorius asociacija "Žirmūnų bendruomenė". Koncepcijos kūrybinės grupės kolektyvas: doc. dr. Jonas JAKAITIS-projekto vadovas; dr. Darius Linartas; arch. Tautvilė Džiugytė; arch. Berta Gruodytė; tyrėjas Tomaš Zacharevič. Koncepcijos vizualizaciją žr. http://www.ai.ar.vgtu.lt/naujienos-trumpai/ .
 
2011 balandis
 
EUROPINĖS PROGRAMOS - Intelligent Energy Europe IEE - PROJEKTAS TEMA:
"EUROPOS TVARIŲ PASTATŲ PATIRTIES MAINŲ PLATFORMA EFEKTYVAUS ENERGETINIO PANAUDOJIMO SRITYJE"
European green Building Exchange (EGBE)
Plačiau apie projektą: www.rc.Construction21.eu;
 
Projekto dalies vadovas: doc. dr. G.Stauskis, Urbanistikos katedra
Programos vadovas: doc. dr. J.Jakaitis, Architektūros institutas
Tyrėjas: V.Misius, Urbanistikos katedra
 

AI inicijuotas tarptautinis mokslo projektas: 

Stauskis, G. (dalies vadovas); Jakaitis, J. (programos vadovas); Misius, V. (tyrėjas) su ES valstybių (Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Rumunijos) partneriais. 2010. Mokslinių tyrimų finansuojamų iš ES fondų pagal EK (European Commission Energy) CIP-IEE-2010 šaukimo „Intelligent Energy – Europe Call 2010“ programą „Construction 21 – a European green building Exchange“ (EGBE-C21) projektas (CIP-IEE-2010.1.1).
Projekto svetainės adresas:  ( http://www.construction21.eu/lietuva )  
Projekto įgyvendinimo pradžia 2011 m. gegužė. Projekto trukmė 24 mėn.
 
Kas yra C21 ir KAS MES ESAME ?

Construction21 yra tarpdalykinė įvairių suinteresuotų šalių bendradarbiavimo platforma. Ji skirta specialistų, dirbančių darnios architektūros ir statybų sektoriuje. Aktyviems vartotojams sudaryta galimybė keistis informacija ir turėti grįžtamąjį ryšį besiplėsiančio tinklo partneriais, dalyvauti teminių bendruomenių veikloje. Prieiga prie interneto svetainės, yra visiškai nemokama, o svetainės turinys kuriamas pačių vartotojų iniciatyva, prižiūrint kompetentingiems specialistams.
Projektą plėtoja žinomos organizacijos, savo veiklą grindžiančios tarpdisciplininiu principu. Įvertinant nacionalinės rinkos ypatumus, svetainė kiekvienoje šalyje vystoma užtikrinant partnerių veiklos savarankiškumą, turinį pritaikant prie nacionalinių rinkos ypatumų.

Lietuviška Construction21 bendruomenė

Projekto Construction21 tema tiesiogiai siejama su miestų „žaliuoju“planavimu, inovatyvių sprendimų generavimu, per teminių bendruomenių, funkcionuojančių IT pagrindu, sistemą. Šia tema įvairiais aspektais intensyviai diskutuojama ne tik Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenėje, jungiančioje apie 13 000 narių, bet ir projekto partnerių valstybėse: Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Rumunijoje. Tačiau tema įdomi ne tik interesus turinčiai VGTU akademinei bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei. Ir tai ne kas kita kaip Lietuvos konkurencingumo didinimas, keičiantis patirtimi su Europos šalių partneriais apie progresyvius sprendimus ir inovatyvių technologijų diegimą „žaliosios“ statybos srityje. Taikant konkrečių pavyzdžių analizės, apklausų, seminarų ar probleminio mokymo metodus ir diegiant praktikoje įgytas žinias, sudaromos sąlygos mažinti neigiamą antropogeninių veiksnių poveikį klimato kaitai, efektyviai naudoti energetinių išteklių resursus.

Prisijunkite prie miestų darnios statybos bendruomenės! Paremkite „žaliosios“ miesto architektūros ir inovatyvių statybų idėją savo šalyje ir mėgaukitės sukurta visuomenės gerovės dalimi! Aktyviai dalyvaukite ir mėgaukitės ekologiškų pastatų nauda sau ir savo visuomenei. Prisijunkite prie mūsų tinklalapio: (http://rc.construction21.eu/lietuva ) ir būkite aktyviais „žaliojo“ miesto vystymo bendruomenės nariais!

Šešios šalys 2012 m., o kitas Europos Sąjungos valstybes planuojama įtraukti per 5 metus

2012 metais projekto Construction21 pagrindu pradėtos kurti šešios nacionalinės duomenų bazės Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Ispanijoje. Jos yra vieno tinklo sudėtinės dalys ir tarpusavyje susijusios per centrinę BuildUp platformą jungiančią su Europos internetine svetaine, kuri skirta energijos vartojimo efektyvumo pastatuose didinimui. Tiesioginės prieigos prie tinklalapių leidžia visiems vartotojams lengvai pasiekti kiekvienos šalies administruojamo tinklalapio informaciją.

Nuo 2013m., Construction21 ketinama išplėsti visoje Europoje ir sukurti pirmaujančią darnios statybos Europoje informacinę duomenų bazę. Projektas remiamas per Europos Sąjungos “IntelligentEnergyforEurope”(IEE) programą, siekiančią įgyvendinti du pagrindinius tikslus: greičiausiu būdu paskleisti „žaliosios“ statybos geruosius pavyzdžius ir prisidėti prie šio sektoriaus ekonominės gerovės kilimo.

Inovatyvus kelių susivienijusių partnerių projektas

Construction21 projektui vadovauja IFPEB, kuris koordinuoja 9 Europos valstybių partnerių konsorciumo darbą. Kiekvienas partneris administruoja savo vietos platformą ir ją plėtoja su savo šalies profesionalais. CIRIDD yra techninis partneris, atsakingas už IT plėtrą AGORA21 ir MEDIATERRE pagrindu.

Nuo 2013 m. gegužės, pasibaigus finansinei IEE paramai, Construction21 platforma taps prieinama visiems Europos Sąjungos vystytojams, norintiems adaptuoti Construction21 savo šalyje. Terminai ir sąlygos ir (arba) šio būsimo tinklalapio valdymo tvarka bus apibrėžta 2012 metais. Jei norite aktyviai dalyvauti šios duomenų bazės veikloje, susisiekti su mumis el.paštu:
jonas.jakaitis@vgtu.lt;
archinst@vgtu.lt; tel +370 698 77781;
vladas.misius@vgtu.lt;  tel.: 8 (5) 237 0564.
 
Partneriai Europoje: http://www.construction21.eu/lietuva/static/partneriai-europoje.html
Partneriai Lietuvoje: http://www.construction21.eu/lietuva/static/partneriai-lietuvoje.html
Daugiau apie projektą: http://www.youtube.com/embed/fHQ0KHeX3kY
 
C21
 
Construction21 - A European Green Building Exchange on Sustainability and Energy Performance Buildings CONSTRUCTION21 is the winner of a call of proposals "Intelligent Energy for Europe". This collaborative platform aims to help practitioners discover and develop new ways of sustainable building.
 
Construction21 is the first trans European platform to inform and communicate about Sustainable Construction. Construction21 will open six national platforms serving building industry practitioners in six European countries: France, Germany, Italy, Lithuania, Romania and Spain. This first platform directly issued from the French prototype running from 2009. Construction21 will later extend to the whole Europe and become the first common tool for sustainable building in the 27 European countries. Objectives of Construction21:
 
Help practitioners to organize on‐line and off‐line communities around all the sustainable building issues
 
Creating transparency and comparability on both national and European markets regarding construction and renovation projects, as well as associated methods and techniques
 
Transparency – On Construction21 you’ll find a seamless comparison based on real costs, technical and environmental performances
 
Case studies - Setting up a positive competition (national and European) between projects, based on sustainable development criteria
 
Thematic communities – To improve their practices, specialists of each field share research and experiences within their own community, managed by an expert of the sector
 
Part of PE INTERNATIONAL in the project
 
PE will take active part in developing the European and German Platform especially in organizing content, topics and communities. We will be the leader of Work Package (WP) 8 “Communication to target industry stakeholders and experts”.
WP 8 provides resources for partners to ensure the communication and the dissemination of C21. WP8 also provides for the publicity and communication to the construction industry to ensure quick take off of C21 among target groups. Partners will ensure on-going “bottom up” communication via “hot topics” virtual and local meetings and webinars. They will launch media communication campaigns and advertisements actions, and engage in “viral” campaigns. They will sponsor and contribute to industry and other forums, and field speakers’ bureaus.

These include “Hot topics” meetings in key partner cities organized by local networks associated with C21; site partnerships and viral messaging campaigns; speakers bureau; on-line video; participation in and co sponsoring by partners of national and target group events; Europe wide events, including hopefully an industry event planed to be co sponsored by EACI in collaboration with pertinent EU initiatives.
CONSTRUCTION21 ( www.construction21.eu ) aims to become the first platform to inform and communicate about sustainable construction to bring forward the country specific and European exchange of knowledge about sustainable buildings.
 
Šviečiamieji projektai
 
2013-01-18
IDĖJA.
 
Tinklalapyje pristatoma Bernardinų sodo (pav.) teritorinė bendruomenės savikūros idėja. Rubrika yra skirta norintiems prisijungti prie bendraminčių bendruomenės ir būti aktyviais miesto visuomenės nariais tokiose veiklos, kaip visuomenės demokratėjimo; „žaliųjų“ statybų ir architektūros; aplinkos apsaugos; energetikos ir gamtos išteklių; ES ir tarptautinės teisėkūros; komercinės; nekilnojamojo turto; viešųjų pirkimų; kraštovaizdžio formavimo ir kt., srityse. Ši aktualijų rubrika yra paskata vienytis į diskusijų platformą, ir gauti informaciją rūpimais klausimais virtualioje aplinkoje.
 
BENDRUOMENĖS INICIATYVINĖS GRUPĖS APRAŠYMAS.
 
Bernardinų sodo (buvusio Sereikiškių parko) pritaikymo visuomenės poreikiams darbo grupė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos formalizuota savanoriškais pagrindais dirbanti ekspertų grupė (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-18 Įsakymas Nr. 30-145 „Dėl Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) pritaikymo visuomenės poreikiams darbo grupės sudarymo“, kurios pagrindiniai tikslai yra skleisti informaciją apie Bernardinų sodo pritaikymo visuomenės poreikiams galimybių, telkti tikslinę teritorinę bendruomenę, kuri kaip parko šeimininkė rūpintųsi juo po rekonstrukcijos, teiktų rekomendacijas sodo veiklai optimizuoti.
 
Visuomeninės grupės nariai:
Doc. dr. J. Jakaitis, grupės pirmininkas, VGTU Architektūros instituto direktorius;
R. Sanderson, grupės sekretorė, VšĮ‚ Vilniaus miesto parkai kraštovaizdžio architektė;
G. Čeponytė, Vilniaus miesto savivaldybės atstovė;
R. Juodkaitė, VU Botanikos sodo sk. vedėja;
M. Mačiulis, VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ atstovas;
A. Malakauskis, Pranciškonų parapijos atstovas;
Dr. A.Skirdaila, VU Botanikos sodo direktorius;
Prof. M.Šaliamoras, VDA.
 
APIE BERNARDINŲ SODO PROJEKTĄ.
 
Buvęs Sereikiškių parkas 2012 m. balandžio – 2013 m. gegužės mėnesiais  yra uždarytas pertvarkymui pagal SĮ „Vilniaus Planas“ parengtą techninį projektą. Pertvarkymo darbai planuojami baigti 2013 m. pirmoje pusėje, o atidarytas želdynas bus vadinamas Bernardinų sodu. Prieš pertvarkymą sodas buvo tvarkomas ir prižiūrimas kaip vienas iš miesto centrinės dalies parkų pagal to meto galimybes.
 
Pagrindinės problemos buvo - sodo kaip vientiso, išskirtinio vieneto neidentifikavimas, teritorija buvo praradusi savo reikšmę - kaip seniausias, turiningiausią istoriją turintis miesto želdynas su išlikusiais A.V. Strauss‘o projektuotais ir įrengtais elementais.
Sprendimas Bernardinų sodą rekonstruoti buvo priimtas siekiant identifikuoti teritoriją kaip vieną svarbiausių Vilniaus miesto viešųjų erdvių, pažymint XII a. siekiančią istoriją, primenat skirtingą parko paskirtį įvairiais amžiais ir laikotarpiais (Šventoji giraitė (XII , Bernardinų sodas, Vilniaus universiteto botanikos sodas, Vilniaus miesto viešas parkas, Jaunimo sodas, Sereikiškių parkas).
 
Po rekonstrukcijos tai bus pirmasis Vilniuje ir Lietuvoje tokio tipo viešas miesto parkas, kuris turėtų atgauti autentiškus, XIX amžiaus pabaigoje buvusius bruožus: atvirų – uždarų erdvių sistemą, istorine informacija remiantis suformuotą centrinę parko dalį, botanikos ir vienuolyno augalų ekspozicijas, alpinariumą, rožyną ir kitus istorinius elementus. Atnaujinta erdvė bus pritaikyta Vilniaus m. svečių ir šiuolaikiniam lankytojų kultūriniams, edukaciniams ir rekreaciniams poreikiams.
 
KODĖL AKTUALU BURTIS Į TERITORINĘ BENDRUOMENĘ. Iš viešoje erdvėje matomų pasisakymų ir publikacijų bei profesionalioje aplinkoje girdimų minčių aiškėja, kad objektyvios informacijos apie Bernardinų sodo projektą trūksta nuo pat jo įgyvendinimo pradžios. Taip pat nepakanka objektyvios informacijos, skirtos plačiajai visuomenei, apie miestų želdynų problematiką, trūksta diskusijų ir praktinių forumų šia tema, o taip pat patirties ir metodų grįžtamam ryšiui su visuomene užtikrinti, kuriuo remiantis būtų galima formuoti darnią želdynų tvarkymo politiką. Darbo grupė kartu su Bernardinų sodo administracija remdamasi sukaupta informacija apie parkų tvarkymą bei kitų šalių patirtimi siekia plėtoti sampratą apie istorinių parkų miestuose teikiamą visuomenei naudą, pagerinti informacijos sklaidą ir užtikrinti visuomenės bei vietos valdžios sanglaudą.
 
TINKLALAPIO RUBRIKOS TIKSLAS. Remiantis Vakarų praktika paskatinti visuomenę jungtis į tikslinę teritorinę bendruomenę. Siekiant šio tikslo sprendžiami uždaviniai:
-        siekti informuoti, šviesti visuomenę apie vertybines miesto charakteristikas, želdynų šiandieninę būklę, kraštovaizdžio architektūros objektus, kurie formuoja miesto savitumą;
-        paskatinti profesionalų ir plačiosios visuomenės dialogą ir diskusijas šia tema forumuose, konferencijose, seminaruose ir kituose ateities renginiuose;
-        Sukauptos informacijos pagrindu parengti ir išleisti informacinį leidinį taip pat ir elektroniniame ištekliuje;
-        Šia veikla  suformuoti Bernardinų sodo bendruomenę.
 
Daugiau informacijos apie ekspertų grupės veiklą:
 
2017 m. kovo 28 d. Senato iškilmingas posėdis
 
2017 m. kovo 28 d. Senato posėdyje iškilmingai apdovanoti mokslinių monografijų konkurso nugalėtojai. Už antrą vietą konkurse apdovanotas Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis parengęs monografiją „Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis“ (Technika: Vilnius, 2013). Dvi trečias vietas konkurse užėmė doc. dr. Ilona Skačkauskienė, doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Daiva Andriušaitienė, doc. dr. Živilė Tunčikienė  už monografiją „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“ (Technika: Vilnius, 2013) bei prof. dr. Dalius Navakauskas, prof. dr. Artūras Serackis, doc. dr. Dalius Matuzevičius, doc. dr. Raimond Laptik už monografiją „Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai“ (Technika: Vilnius, 2014), taip pat iškilmingai įteikti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) daktaro diplomai, pedagoginio vardo bei docento pedagoginio vardo atestatai, apdovanoti aukštojo mokslo vadovėlių nugalėtojai bei patentus gavę mokslininkai.
 
 
Jono Jakaičio publikacijos:
 
Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose:
2016 - Jakaitis, Jonas. The PBT/LM of material environment in the urban spaces. International journal of educational sciences. Gurgaon (India) : Kamla-Raj Enterprises. ISSN 0975-1122. Vol. 15, no. 1-2 (2016), p. 214-224.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.786]
 
2016 - Jakaitis, Jonas. Kūrybingumo galios: daiktinės aplinkos dizaino formavimas mokymo(si) procese. Miestų želdynų formavimas. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. Nr. 1(13) (2016), p. 151-163.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.929]
 
2015 - Jakaitis, J. 2015. The Quality of the Living Environment as a Result of Democratic Planning Traditions and Society Interaction: Aspect of Urban Public Security. Warsaw : DE GRUYTER OPEN. ISSN 2255-8764. Vol. 10, iss. 1 (2015), p. 33-38.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 
2015 - Jakaitis, J. 2015. The quality of life: research of urban secur ity aspects. Civil Engineering and Architecture. Alhamra : Horizon Research Publishing. ISSN 2332-1091. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 4-11.. [M.kr.:03H]. Skaityti e-ištekliuje: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=2249
 
Abstract.  The investigation is based on the basic theoretical principles and the existing practices of community involvement into urban spatial planning proses as a creator of urban public security conditions. The article explores ways of improving urban structures of residential territories especially in the aspect of the urban public security. In the 1990s, public organizations of European and other countries focused their attention on improving the quality of life in cities. Theories regarding citizens’ rights to protection from aggression, environmental pollution as well as the right to shelter and safe living spaces, health care, cultural life, democratic control of authorities and participation in the development of democratic principles have been analyzed in a great number of documents from various perspectives. On the basis of Western countries experience, this article studies an impact of cities urban structure and physical environment on public safety as one of the most important quality of life indicators. Lithuanians are not the owners of their own territories (this is in the ownership of the State), i.e. private subjects like public, territorial communities and real estate developers become the initiators of urban architecture development. Therefore, the local communities themselves get strengthened by consolidating their interests towards achieving common goals in the territory of their interest. Therefore, the problem of the present investigation can be associated with the following issues: factors and circumstances that determine the transformation of urban structure include the availability of effective measures for safety living spaces, social control over developing urban architecture, increasing pollution of the environment, the ideological transformation of policies, the transformation of human attitudes and his place in the world. Safe living spaces are influenced by various factors such as IT development, globalization, increasing competition and the dynamics of activities aimed at developing urban architecture. Globalization created by the development of information technologies focuses on building a cosmopolitan global unsafely society, anonymous culture and architectural style in these areas the quality of life indicators are strongly impacting on identifying the size and the boundaries of the territory that community is interested in. In the context of such circumstances that the territorial communities’ zones were formed, the author carried out a study, which made it possible to determine cohesion between urban indicators and safe living environment. The goal of this article is to analyse different urban structures as objects influencing the quality of life through safe living environment interfaces. Also, to introduce urban planning measures that would reduce amount of threats to public safety. The research and statistical analysis was carried out with the aid of GIS software. The results showed that urban planning as a measure of public space and architecture formation is an integral part of security control and prevention in the multifunctional urban environment. The article gives a set of recommendations on the ways of improving methods and practices of safety living environment.
 
Keywords. Urban Development, Urban Safety, Territory Community, Quality of Life, Crimes, Community, Informal Planning
 
Visą straipsnį skaityti e-ištekliuje:
Civil Engineering and Architecture 3(1): 4-11, 2015
Copyright © 2015 Horizon Research Publishing All rights reserved.                         
http://www.hrpub.org
arba
http://ar.vgtu.lt/uploads/files/dir732/dir36/dir1/6_0.php
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jonas Jakaitis
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė