Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

ISTORIJA

 
 
Architektūros pagrindų ir teorijos katedra įkurta 2002 metais, jo įkūrėjas ir vadovas iki 2011 m. – prof. dr. Rimantas Buivydas. Šioje katedroje dirba: prof. dr. Jūratė Jurevičienė, doc. dr. Tomas Grunskis, doc. dr. Liutauras Nekrošius, doc. dr. Vytautas Petrušonis, doc. dr. Edita Riaubienė, prof. dr. Almantas Liudas Samalavičius, doc. Dalius Vrubliauskas, doc. dr. Indrė Ruseckaitė. 2011 – 2014  metais katedrai vadovavo doc. dr. Liutauras Nekrošius, o šiuo metu – Edita Riaubienė. Svarbi veiklos sritis yra menotyros mokslo krypties disertacijų rengimas. Architektūros pagrindų ir teorijos katedroje parengta ir apginta 13 menotyros mokslo srities disertacijų, šiuo metu katedroje studijuoja 8 doktorantai.
 
Katedroje vykdomi tarptautiniai projektai, svarbiausieji iš kurių yra „Inovatyvių mokymo metodų ir formų kūrimas ir diegimas VGTU Architektūros fakultete“ (ES Struktūrinių fondų projektas), „Lietuvos ir Lenkijos paribio sakralinė architektūra“ (su Bialystoko Technikos universiteto Architektūros fakultetu), dalyvauta Šiaurės šalių Ministrų tarybos projekte „Communicating Heritage in Urban Development Processes (CO–HERIT)“. 2005 m. Architektūros pagrindų ir teorijos katedra kartu su Stokholmo meno ir architektūros instituto Vardo fondu surengė tarptautinį seminarą „Dekalogas ir barbarybė: Sacrum ir kultūros erdvė“; 2007 m. inicijavo ir surengė kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Lietuvos Kultūros ministerijos tarptautinę mokslinę konferenciją „Urban Heritage: Research, Interpretation, Education”. Šiuo metu katedros dėstytojai dalyvauja tarptautiniame Erasmus + programos studijų projekte ,,Darnus istorinių miestų atgaivinimas Europoje“. Bendradarbiavimas inovacijomis ir sėkmingos praktikos patirčių strateginėse partnerystėse apsikeitimas aukštojo mokslo sistemoje  “SURE: Sustainable Urban Rehabilitation in Europe”. Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education“. 
 
Architektūros pagrindų ir teorijos katedros dėstytojai rengia reikšmingus paveldosaugos, urbanistikos, architektūrologijos mokslo tyrimo darbus, architektūros ir teritorijų planavimo projektus ir ekspertizes.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dalia Traškinaitė
  • Indrė Ruseckaitė
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė