Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Naujienos

MINI AKVARELĖS KURSAI ARCHITEKTAMS

 
Profesorius Jay Waronker kviečia į architektūrinio eskizavimo akvarelės kursus!

Užsiėmimai vyks:
kovo 22 ir 29 dienomis, nuo 16.20 iki 18.40 valandos, 4.19 auditorijoje.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis: edita.riaubiene@vgtu.lt, 861216573 

Platesnė informacija

MINI akvarelės kursai

Mokslinė konferencija ŠVIETIMO ARCHITEKTŪRA

 
 
Konferencija ŠVIETIMO ARCHITEKTŪRA 2016
 
Šiandieninės mokyklos pastato kokybė neretai apibūdinama tik šiluminio efektyvumo rodikliais ar naujai apdailintu eksterjeru. Energetiniai parametrai ir elementariosios higienos reikalavimų tenkinimas yra būtinas, bet tik pirmasis žingsnis ugdymuisi palankių erdvių kūrimo eigoje.Siekiant pereiti į kitą etapą, numatantį kokybinę mokyklos erdvės pertvarką, svarbu suvokti ugdymo nuostatų ir fizinės aplinkos sinerginį ryšį, identifikuoti mokyklos architektūrą kaip neatsiejamą ugdymo(si) sistemos dalį.
 
Konferencijos „Švietimo architektūra“ tikslas yra aptarti architektūros ir ugdymo paradigmų sąveiką ir kaitą. Gerovės visuomenės kūrimas, kaip esminis Lietuvos pažangos tikslas, tiesiogiai priklauso nuo švietimo sistemos pokyčių sėkmės. Tikimasi, kad bendra edukologų, architektų, istorikų ir kitų švietimo iššūkius analizuojančių sričių atstovų diskusija taps postūmiu bendrai mokyklų kokybinės raidos koncepcijai kurti.
 
Konferencijoje nagrinėjamos temos ir keliami klausimai:
  • ugdymo įstaigų architektūra: raida, kaita, raiška;
  • edukacinės sistemos kaita, alternatyvos, perspektyvos;
  • šiuolaikinės ugdymo koncepcijos, nuostatai, metodai;
  • fizinės aplinkos ir kognityvinių gebėjimų sąsajos;
  • mokyklos aplinka kaip svarbus ugdymo(si) elementas;
  • edukacinės erdvės: vidus ir išorė;
  • ugdymo ir fizinės erdvės koreliacija: atvejų studijos;
  • sėkmingos ugdymo aplinkos požymiai, parametrai, kriterijai.
 
Konferencija vyks: lapkričio 18 d., VGTU AF, 3.10 aud.

Santraukų rinkinys

Santraukų rinkinys

Menotyros magistro baigiamųjų darbų gynimai 2016 06 16

Antrosios pakopos studijų programos Architektūros istorija ir teorija baigiamųjų darbų gynimai vyks 2016 m. birželio 16 dieną, 10.00 val. Architektūros fakultete ( Pylimo 26/Trakų 1), 310 auditorijoje.
 
Menotyros magistro baigiamuosius darbus gins:
 
Grėtė Brukštutė. Mokyklų architektūra ir ugdymo paradigmų kaita. Darbo vadovė doc. dr. Edita Riaubienė
 
Jogilė Rutkauskaitė. Vilniaus senamiesčio kiemai: darnos aspektas. Darbo vadovė prof. dr. Jūratė Jurevičienė
 
Indrė Saladžinskaitė. Urbanistinė ir architektūrinė kolektyvinių sodų raida Vilniuje. Darbo vadovė doc. dr. Indrė Ruseckaitė
 
Dalia Traškinaitė. Naujų ir rekonstruotų gyvenamųjų namų Lietuvos regioniniuose parkuose (Kurtuvėnų, Tytuvėnų, Varnių) architektūrinė raiška. Darbo vadovas doc. Dalius Vrubliauskas

Priėmimas į Architektūros istorijos ir teorijos magistrantūrą

Priėmimas į antrosios pakopos studijų programą „Architektūros istorija ir teorija“

 
Kviečiame studijuoti atnaujintoje antrosios pakopos studijų programoje Architektūros istorija ir teorija (Menotyros magistras). Studijų programą sudaro trys teminiai (metodologinis, architektūros paveldo ir miesto fenomeno studijų, tarpdalykinių tyrimų) semestrai.
 
2014 m. atnaujintoje Programoje daugiau dėmesio nei anksčiau skiriama praktiniams gebėjimams vykdyti tyrimus, komandinio darbo įgūdžiams, dalykinio rašymo, viešam disputui reikalingiems įgūdžiams lavinti. Kadangi dauguma studentų magistrantūros studijų metu dirba, paskaitos organizuojamos po 16 valandos. Studentų ir absolventų atsiliepimai išryškino poreikį išskaidyti atsiskaitymus už studijų dalykus. Iki tol sesijos metu buvo atsiskaitoma už visus 5 studijų dalykus. Po atnaujinimo Programos vykdymas organizuotas cikliniu būdu: už skirtingus studijų dalykus atsiskaitoma ne tik sesijos metu, bet 7–8, 14–15 studijų savaitę.
 
Prašymai stoti į antrosios pakopos studijas registruojami, pildomi ir koreguojami internetinėje prašymų registravimo sistemoje iki  2014 06 26 12:00 val. (pirmas etapas). Antrasis priėmimo etapas prasideda liepos 9 d. (antrojo priėmimo etapo tvarka). 
 
Išsami informacija apie
 
Reikalavimai stojantiesiems - šią studijų programą gali studijuoti architektūros, menotyros, istorijos, kultūros istorijos, kūrybinių industrijų, paveldo studijų krypčių bakalaurai. Privalomieji bakalauro programos dalykai (architektūros ir meno istorija, filosofija, istorija, paveldosauga, užsienio kalba) sudaro mažiausiai 21 ECTS. Pretendentai galimybes studijuoti šią programą gali pasitikslinti čia arba Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. tel. (8 5) 237 0655 arba el. paštumagistrantura@vgtu.lt
Su studijų procesu ir programa susijusios informacijos teirautis liutauras.nekrosius@vgtu.lt arba tel. 8 682 57414