Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

 
 
Katedros mokslininkų pagrindinės veiklos kryptys:
 • Menotyra
 • Architektūros istorija, teorija, kritika
 • Architektūros ir urbanistikos objektų tyrimas ir projektavimas
 • Architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai
 • Architektūros kompozicijos, semantikos ir psichologijos problematika
Atliekamos mokslinės paslaugos, ekspertizės:
 • Mokslo kūrinių (monografijų, straipsnių rinkinių, disertacijų, straipsnių) recenzavimas ir rengimas
 • Studijų programų ekspertavimas
 • Architektūrinių, urbanistinių konkursinių projektų vertinimas
 • Architektūros procesų stebėsena (monitoringas)
 • Paveldo objektų vertinimas, ekspertavimas
 • Mokslo renginių organizavimas
 • Parodų ir edukacinių renginių organizavimas ir kuravimas