Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Naujienos

PRIĖMIMAS Į „ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS IR TEORIJOS“ MAGISTRANTŪRĄ

 
Informaciją apie stojimo tvarką į II-osios pakopos studijas, rasite ČIA
Daugiau apie studijų programą: http://www.vgtu.lt/377?pid=114790

MAGISTRŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI 2017 06 14

Antrosios pakopos studijų programos Architektūros istorija ir teorija baigiamųjų darbų gynimai vyks 2017 m. birželio 14 dieną, 10.00 val. Architektūros fakultete (Pylimo 26/Trakų 1), 3.10 auditorijoje.
 
Menotyros magistro baigiamuosius darbus gins:
 
 • Elžbieta Bortkevič „Lietuvos universitetų miesteliai Europos architektūros kontekste“. Darbo vadovas doc. dr. Liutauras Nekrošius
 • Karolina Jašinskaitė „Naratyvumo tendencijų kaita maitinimo įstaigų interjeruose Lietuvoje 1959-1990 m.“. Darbo vadovas doc. dr. Tomas Grunskis

ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PLANAVIMO PERMĄSTYMUI SKIRTA KNYGA

 Anglijos leidykla balandžio viduryje išleido VGTU Architektūros fakulteto profesoriaus Almanto Samalavičiaus anglų kalba parengtą ir redaguotą knygą ,,Modernizmo ir dirbtinės aplinkos permąstymas“ (originalus pavadinimas  Rethinking Modernism and the Built Environment, edited by Almantas Samalavičius, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, 228 p.)
   Šią akademinių pokalbių knygą sudaro profesoriaus Samalavičiaus pašnekesių ciklas su 23 pasaulyje gerai žinomais architektais, urbanistais, miesto sociologais ir antropologais, klimato kaitos specialistais iš JAV, Kanados, Anglijos, Švedijos, Norvegijos, Liuksemburgo ir kt. šalių. Tarp autoriaus kalbinamų asmenų, tokios pasaulinio garso architektūros ir urbanistikos įžymybės  kaip profesoriai Kenneth Frampton, Leon Krier, Nikos Salingaros, Arnold Berleant, Ulf Hannerz, Alberto Perez-Gomez, pasauliniu mastu kadaise pagarsėjusio veikalo ,,Plėtros ribos“, parengto Romos klubo užsakymu vienas iš autorių prof. Jorgen Randers ir kiti.
Joje taip pat pateikiamas pluoštas iliustracijų, tarp kurių ir Lietuvos architektūrinio modernizmo paveldas.
   ,,Šis veikalas yra aistringas mokslinis tyrimas, kurio akiratyje šiuolaikinės architektūros praktika, urbanistika ir miestokūros procesai. Pateikta pašnekesių su iškiliais architektais, miestų planuotojais ir tarptautiniu mastu žinomais architektūros istorikais bei urbanistiniais mąstytojais, ši knyga apžvelgia ir kritiškai analizuoja modernizmo paveldą ir jo įtaką globaliai urbanizacijai. Savo laiku pasirodantys, mąslūs ir mąstymą provokuojantys pašnekesiai, kuriuos jos sudarytojas rengė penkerius pastaruosius metus atmeta plačiai paplitusias dogmas ir klaidingomis premisomis grįstą urbanistinio ir architektūros mąstymo palikimą.“ Lietuvių profesoriaus parengtas veikalas ,,akina ieškoti architektūrinio projektavimo ir urbanistinio planavimo perspektyvų naujame tūkstantmetyje kuomet aplinkosaugos problemos tapo itin aštrios. Knygoje skaitytojai ras ne tik pasižvalgymus po galimą miestų ateitį, bet ir išsamią apžvalgą tų dalykų, kurie pasirodė esą nesenos modernybės intelektiniai pančiai.“ – rašoma šios neeilinės knygos leidėjų anotacijoje. Šis akademinis leidinys jau platinamas pasauliu mastu. 
 

MINI AKVARELĖS KURSAI ARCHITEKTAMS

 
Profesorius Jay Waronker kviečia į architektūrinio eskizavimo akvarele kursus!

Užsiėmimai vyks:
kovo 22 ir 29 dienomis, nuo 16.20 iki 18.40 valandos, 4.19 auditorijoje.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis: edita.riaubiene@vgtu.lt, 861216573 
 

Mini akvarelės kursai

MINI akvarelės kursai

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ŠVIETIMO ARCHITEKTŪRA“

 
 
Konferencija ŠVIETIMO ARCHITEKTŪRA 2016
 
Šiandieninės mokyklos pastato kokybė neretai apibūdinama tik šiluminio efektyvumo rodikliais ar naujai apdailintu eksterjeru. Energetiniai parametrai ir elementariosios higienos reikalavimų tenkinimas yra būtinas, bet tik pirmasis žingsnis ugdymuisi palankių erdvių kūrimo eigoje.Siekiant pereiti į kitą etapą, numatantį kokybinę mokyklos erdvės pertvarką, svarbu suvokti ugdymo nuostatų ir fizinės aplinkos sinerginį ryšį, identifikuoti mokyklos architektūrą kaip neatsiejamą ugdymo(si) sistemos dalį.
 
Konferencijos „Švietimo architektūra“ tikslas yra aptarti architektūros ir ugdymo paradigmų sąveiką ir kaitą. Gerovės visuomenės kūrimas, kaip esminis Lietuvos pažangos tikslas, tiesiogiai priklauso nuo švietimo sistemos pokyčių sėkmės. Tikimasi, kad bendra edukologų, architektų, istorikų ir kitų švietimo iššūkius analizuojančių sričių atstovų diskusija taps postūmiu bendrai mokyklų kokybinės raidos koncepcijai kurti.
 
Konferencijoje nagrinėjamos temos ir keliami klausimai:
 • ugdymo įstaigų architektūra: raida, kaita, raiška;
 • edukacinės sistemos kaita, alternatyvos, perspektyvos;
 • šiuolaikinės ugdymo koncepcijos, nuostatai, metodai;
 • fizinės aplinkos ir kognityvinių gebėjimų sąsajos;
 • mokyklos aplinka kaip svarbus ugdymo(si) elementas;
 • edukacinės erdvės: vidus ir išorė;
 • ugdymo ir fizinės erdvės koreliacija: atvejų studijos;
 • sėkmingos ugdymo aplinkos požymiai, parametrai, kriterijai.
 
Konferencija vyks: lapkričio 18 d., VGTU AF, 3.10 aud.
 

MAGISTRŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI 2016 06 16

Antrosios pakopos studijų programos Architektūros istorija ir teorija baigiamųjų darbų gynimai vyks 2016 m. birželio 16 dieną, 10.00 val. Architektūros fakultete ( Pylimo 26/Trakų 1), 310 auditorijoje.
 
Menotyros magistro baigiamuosius darbus gins:
 
Grėtė Brukštutė. Mokyklų architektūra ir ugdymo paradigmų kaita. Darbo vadovė doc. dr. Edita Riaubienė
 
Jogilė Rutkauskaitė. Vilniaus senamiesčio kiemai: darnos aspektas. Darbo vadovė prof. dr. Jūratė Jurevičienė
 
Indrė Saladžinskaitė. Urbanistinė ir architektūrinė kolektyvinių sodų raida Vilniuje. Darbo vadovė doc. dr. Indrė Ruseckaitė
 
Dalia Traškinaitė. Naujų ir rekonstruotų gyvenamųjų namų Lietuvos regioniniuose parkuose (Kurtuvėnų, Tytuvėnų, Varnių) architektūrinė raiška. Darbo vadovas doc. Dalius Vrubliauskas

PRIĖMIMAS Į ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS IR TEORIJOS MAGISTRANTŪRĄ

PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMĄ „ARCHITEKTŪROS ISTORIJA IR TEORIJA“

 
Kviečiame studijuoti atnaujintoje antrosios pakopos studijų programoje Architektūros istorija ir teorija (Menotyros magistras). Studijų programą sudaro trys teminiai (metodologinis, architektūros paveldo ir miesto fenomeno studijų, tarpdalykinių tyrimų) semestrai.
 
2014 m. atnaujintoje Programoje daugiau dėmesio nei anksčiau skiriama praktiniams gebėjimams vykdyti tyrimus, komandinio darbo įgūdžiams, dalykinio rašymo, viešam disputui reikalingiems įgūdžiams lavinti. Kadangi dauguma studentų magistrantūros studijų metu dirba, paskaitos organizuojamos po 16 valandos. Studentų ir absolventų atsiliepimai išryškino poreikį išskaidyti atsiskaitymus už studijų dalykus. Iki tol sesijos metu buvo atsiskaitoma už visus 5 studijų dalykus. Po atnaujinimo Programos vykdymas organizuotas cikliniu būdu: už skirtingus studijų dalykus atsiskaitoma ne tik sesijos metu, bet 7–8, 14–15 studijų savaitę.
 
Prašymai stoti į antrosios pakopos studijas registruojami, pildomi ir koreguojami internetinėje prašymų registravimo sistemoje iki  2014 06 26 12:00 val. (pirmas etapas). Antrasis priėmimo etapas prasideda liepos 9 d. (antrojo priėmimo etapo tvarka). 
 
Išsami informacija apie
 
Reikalavimai stojantiesiems - šią studijų programą gali studijuoti architektūros, menotyros, istorijos, kultūros istorijos, kūrybinių industrijų, paveldo studijų krypčių bakalaurai. Privalomieji bakalauro programos dalykai (architektūros ir meno istorija, filosofija, istorija, paveldosauga, užsienio kalba) sudaro mažiausiai 21 ECTS. Pretendentai galimybes studijuoti šią programą gali pasitikslinti čia arba Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. tel. (8 5) 237 0655 arba el. paštumagistrantura@vgtu.lt
Su studijų procesu ir programa susijusios informacijos teirautis liutauras.nekrosius@vgtu.lt arba tel. 8 682 57414
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė