Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Dailės katedros tikslas - lavinti estetinę architektūros specialybės studentų pajautą ir ugdyti vaizduojamojo meno formų suvokimą ir jų raiškos gebėjimus.
 
Dailės katedros parengti ir į architektūros bakalauro studijų programą integruoti moduliai orientuoti į studijinio piešimo ir eskizavimo, tapybos ir skulptūros, architektūrinės grafikos ir šiuolaikinio meno pagrindų mokymą.
 
Visi katedros dėstytojai yra profesionalūs dailininkai ir architektai.
 
 
 
1970 m. perkeliant iš Kauno politechnikos instituto į Vilnių Statybos fakultetą ir steigiant Architektūros fakultetą VISI, čia buvo perkelta Grafinių darbų katedra, pavadinta Dailės katedra.
 
1997 m. katedros  pavadinimas buvo pakeistas į Architektūrinės grafikos, o 2010 m. vėl buvo gįžta prie Dailės katedros pavadinimo, kaip geriausiai atspindinčio katedros teikiamą meninio ugdymo paslaugų pobūdį.
 
Buvę ir esami katedros vadovai:
  • 1970-1988  Alfonsas Janulis
  • 1988-1995  Linas Julijonas Jankus
  • 1995-1997  Regina Gaušienė
  • 1997- 2011 Jonas Anuškevičius
  • 2011-         Audrius Novickas
Katedroje yra dirbę šie dailininkai: monumentalistas Stasys Ušinskas, tapytojas Jonas Čeponis; taip pat skulptorius Alfonsas Janulis, taikomosios grafikos specialistas Vytautas Bačėnas, inžinierius architektas Henrikas Bogdanas, grafikė Danutė Narvydaitė, tekstilininkė Donata Žemaitienė, skulptorius Gediminas Žuklys, menotyrininkė Rita Mikučionytė.
Dailės pratybos vyksta 4 įrengtose auditorijose ketvirtame Architektūros rūmų aukšte:
 
      4.13
      4.17
      4.18
      4.19

Auditorijos aprūpintos staliukais/molbertais piešimo ir tapybos užsiėmimams, halogeniniais šviestuvais pastatymų apšvietimui, pakylomis pastatymams.
 
Dailės katedros metodiniame kabinete (4.16-1) dėstytojai kaupia geriausių studentų studijų darbų pavyzdžius,
 
Inventoriaus kabinete (4.16-2) čia laikomi modeliai - gipsinės detalės, galvos, rekvizitas ir draperijos natiurmortams.
 
4 a. koridoriuje įrengta nuolat atnaujinama studentų darbų paroda. Paroda siekiama metodinių tikslų. Čia eksponuojami piešimo, tapybos, skulptūros, instaliacijos, architektūrinės grafikos projektų darbai, atspindintys studijų modulių programos užduotis, jas atliekant naudojamas raiškos priemones, architektūros studentų dailės ugdymo kryptingumą ir nuoseklumą.