Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Istorija

1970 m. perkeliant iš Kauno politechnikos instituto į Vilnių Statybos fakultetą ir steigiant Architektūros fakultetą VISI, čia buvo perkelta Grafinių darbų katedra, pavadinta Dailės katedra.
 
1997 m. katedros  pavadinimas buvo pakeistas į Architektūrinės grafikos, o 2010 m. vėl buvo gįžta prie Dailės katedros pavadinimo, kaip geriausiai atspindinčio katedros teikiamą meninio ugdymo paslaugų pobūdį.
 
Buvę ir esami katedros vadovai:
  • 1970-1988  Alfonsas Janulis
  • 1988-1995  Linas Julijonas Jankus
  • 1995-1997  Regina Gaušienė
  • 1997- 2011 Jonas Anuškevičius
  • 2011-         Audrius Novickas
Katedroje yra dirbę šie dailininkai: monumentalistas Stasys Ušinskas, tapytojas Jonas Čeponis; taip pat skulptorius Alfonsas Janulis, taikomosios grafikos specialistas Vytautas Bačėnas, inžinierius architektas Henrikas Bogdanas, grafikė Danutė Narvydaitė, tekstilininkė Donata Žemaitienė, skulptorius Gediminas Žuklys, menotyrininkė Rita Mikučionytė.