Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacijaARCHITEKTŪRINIO PIEŠINIO PARODA /KONKURSAS
 
 
SUKRĖSTA ARCHITEKTŪRA
 
2017 metų architektūrinio piešinio konkurso tema „Sukrėsta architektūra“ kelia klausimą, kaip apmąstyti ir vizualizuoti dramatiškai kintančias architektūros gyvavimo ekologines, socialines, kultūrines, politines, ekonomines aplinkybes.
Šią temą aktualizuoja mūsų egzistencijos šiandieniniame pasaulyje takumas, nesaugumas, netikrumas. Žmogaus negrįžtamai veikia gamtą. Masinė migracija vyksta ne tik dėl karinių konfliktų ir socialinės atskirties židinių, bet ir dėl komunikacinių tinklų išlaisvintos vaizduotės, įkvėpiančios žmones visame pasaulyje kurti nuo vietos ir tapatumo patirčių išlaisvintas gyvenimo projekcijas. Pasaulį užvaldo korporacijos, galingesnės už nacionalines valstybes, o globalioje ekonomikoje dominuojančiais tampa nematerialūs produktai ir paslaugos. Žmonių sukuriamos informacijos gausėjimo greitis palieka vis mažiau erdvės ir laiko jos apmąstymui, o kiekiai kelia vis daugiau galvosūkių, kaip ją išsaugoti.
Ar šių virsmų akivaizdoje įmanoma utopinė, mikrotopinė, ar tik distopinė architektūros perspektyva. Gal būt piešimas, sujungiantis žmogaus rankos, širdies ir proto judesį į gyvą liniją, gali tapti Ariadnės siūlu, ne tik diagramuojančiu sukrėtimus, bet ir vedančiu architektūrą „empatinio posūkio“ link.
 
Dalyviai
Konkurse gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų visų pakopų architektūros studijų studentai arba baigę architektūros studijas 2016 birželio mėnesį.

Piešimo atlikimo būdai ir priemonės 
Darbai turi būti piešti ant popieriaus ranka arba derinant piešimą ranka su kitais grafinio vaizdavimo būdais – kompiuteriniu piešiniu, koliažu.
Darbai gali būti kuriami naudojant įvairias piešimo priemones -  grafitą, anglį, tušą, markerį, rapitografą, teptukus, plunksnas ir pan.
Piešinio dydis
Maksimalus piešinio dydis yra 1x1m. Tai reiškia, kad piešinys gali būti ir mažesnis. Taip pat, jei piešinių seriją sudaro keli darbai, jie privalo tilpti į nurodytus išmatavimus.
Piešinių skaičius 
Vienas dalyvis gali pateikti iki trijų piešinių, kurie turi būti pristatyti kaip atskiras siuntinys.

Grupiniai piešiniai 
Piešiniai gali būti sukurti tiek individualiai, tiek grupėje. Jei piešinys buvo atliktas grupėje, visi grup ės nariai privalo būti architektūros studentais.
Piešinių pateikimas konkursui
Piešinius konkursui nurodytu adresu galima pristatyti asmeniškai arba atsiųsti per siuntų tarnybą. Konkurso dalyviai yra patys atsakingi už saugų piešinio įpakavimą.

Adresas bei paskutinis terminas
 
Piešinys turi būti pristatytas adresu:
VGTU Architektūros fakultetas
Pylimo g. 26/1 Vilnius 01118
Dailės katedra  415 kab.
 
Piešiniai privalo būti pristatyti iki 2017m. vasario 28-os d.
Ant siuntinio turi būti aiškiai parašyta “Architektūrinio piešinio konkursui”

Dalyvių kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė:
Telefono numeris:
El. pašto adresas:
Gyvenamoji vieta:
Miestas:
Architektūros mokykla:

 
Piešinių gražinimas

Visi piešiniai bus saugomi VGTU dailės katedroje iki 2017 metų gruodžio mėn. Po parodos piešiniai NEBUS grąžinami paštu, todėl konkurso dalyvis turėtų atvykti atsiimti savo darbus pats. Organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstus piešinius socialiniuose tinkluose ir VGTU interneto svetainėje, kartu nurodant konkurso dalyvio vardą bei pavardę. 
 
Paroda 
Konkurso rengėjų prioritetas yra suorganizuoti piešinių parodą bei parodyti ją skirtinguose miestuose. Parodos metu bus eksponuojami konkursui atsiųsti darbai, taip pat nurodoma autoriaus vardas, pavardė bei architektūros mokykla. Piešiniai bus eksponuojami Architektų sąjungoje, Vilniuje, 2016 metais kovo mėnesį.
 
Socialiniai tinklapiai bei diskusijos

Studentai yra skatinami dalintis piešiniais bei kita susijusia medžiaga interneto puslapyje – https://www.facebook.com/architekturinispiesinys/
 
Norėdami užtikrinti konkurso anonimiškumą, prašome neskelbti faktinių įrašų socialiniuose tinkluose, kuriuose konkurso dalyvių tapatybė galėtų būti atskleista.
 

Papildoma informacija
Iškilus su konkursu susijusiems klausimams, prašome atsiųsti elektroninį laišką:
ardk@vgtu.lt
 
Datos
 
Konkurso pradžia
Gruodžio 6d.

Galutinis pristatymo terminas
Vasario 28 d. 2017m.

Konkurso apdovanojimai
Data bus patikslinta

 

 
 
2015 m. rugsėjo 30d. 17 val. šv.Jonų gatvės galerijoje atidaroma Dailės katedros docento skulptoriaus Valdo Bubelevičiaus personalinė paroda pavadinimu "VILNIAU!?'. Paroda veiks iki spalio 24 d.
Paroda skirta pažymėti autoriaus 60 metų jubiliejų. 
 

 
 
2015 m. rugsėjo 22 dieną Latvijoje, Agluonos bazilikos šventoriuje, atidengtas paminklas karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. Paminklą sukūrė Dailės katedros profesorius skulptorius Vidmantas Gylikis kartu su latvių architekte Lolita Čudare.
 
 
 

 
 
Balandžio 20 d. VGTU Architektūros fakulteto trečio kurso studentai kartu su dėstytojais (doc. Audrius Novickas ir profesorė iš Vokietijos Tina Haase) dalyvavo instaliacijų parodoje.
Apie tai  plačiau galima pasiskaityti spaudoje publikuotuose straipsniuose:
 
 

 
Trečio kurso pavasario semestro modulis:
 
Šiuolaikinio meno kalba ir architektūra ARDKB 11619
 
Šio modulio atveju studentai renkasi Dailės katedros dėstytojų individualias programas pagal dominančią meninės raiškos sritį – piešimo, tapybos, skulptūros, instaliacijos, architektūrinės grafikos.
 
Šį pavasarį dalis studentų (grupė iki 20-25) turės išskirtinę galimybę dalyvauti
 
profesorės Tinos Haase (Miuncheno technikos universiteto Dailės katedros vedėja)
&
doc. dr. Audriaus Novicko
 
bendroje programoje:
 
ART AS EMBODIED PERCEPTION OF SPACE
(MENINĖ KŪRYBA KAIP ERDVĖS SUVOKIMO ĮKŪNIJIMAS)
 
Modulio tikslas:
 
-Suteikti meninę formą asmeniniam pasirinktos erdvės suvokimui;
-Išrasti savo meninės idėjos ir suvokimo transportavimo priemonę;
-Panaudoti transportavimo priemonę perkeliant skulptūrą arba kitą meninį pavidalą į pasirinktą erdvę.
 
Tai netolydaus intensyvumo kursas, kuris prasidės pirmojo profesorės Tina Haase vizito metu vasario trečią savaitę 17-21 d. ir baigsis antrojo vizito metu balandžio 19-21 d.
Tarp vizitų studentai bendraus su Audrium Novicku gyvai, o su Tina Haase el.paštu.
Rekomenduojama kalbantiems angliškai.
 
Pageidaujantieji dirbti su Tina Haase turi registruotis iki vasario 6 d.: el. paštu: audrius.novickas@vgtu.lt
Esant dideliam susidomėjimui gali būti vykdoma pageidaujančių dalyvauti studentų atranka.
 
Apie Tina Haase:
Skulptorė Tina Haase tiria erdvių ir objektų savybes ir kokybes.
Specifiniai fiziniai, vaizdiniai, sociologiniai kontekstai ją įkvepia kurti instaliacijas, objektus, architektūrines skulptūras, performansus ir trumpus filmus.
Tina Haase studijavo Miunsterio ir Diuseldorfo dailės akademijose, kūrė JAV ir Italijoje. Savo skulptūrinę kūrybą eksponavo parodose Vokietijoje, Austrijoje, Belgijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Lenkijoje. Šalia skulptūrų devintajame XX a. dešimtmetyje kūrė trumpo metro filmus, o dešimtajame dešimtmetyje erdvinę choreografiją.
Nuo 2007 vadovauja Miuncheno technikos universiteto Dailės katedrai.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Rūta Navardauskaitė
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė