Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslo ir meno darbai

Kvalifikacinis mokslo darbas (vykdomas)
 
 
Kvalifikacinio
mokslo darbo
rūšis
VGTU prioritetinė mokslo
kryptis, kvalifikacinio
darbo pavadinimas
Mokslo krypties
kodas
Padalinys
Vadovas
Vykdytojai
Vykdymo
terminai
1 2 3 4 5
TMT
Pramonės gaminių dizaino
raidos šiuolaikinės tendencijos
03H
(menotyra)
09T
(mechanikos
inžinerija)
Dizaino katedra
 
Vadovas
Doc. dr. Jonas Jakaitis
 
Vykdytojai
Doc. dr. Linas Krūgelis
Asist. Kristė Kibildytė-Klimienė
Asist. Donaldas Andziulis
 
Pradžia
2013-10-08
 
Pabaiga
2018-10-08
 

Dizaino katedros publikacijos

Jakaitis, J.; Žukas, J. 2017. Research Proposition for Aesthetic and Functional Harmonization of the Material Environment. Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinis periodinis leidinys MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS (2017 1 (14)) Kibildytė-Klimienė, K. 2017. Personalizacijos problematika – reiškiniai, suformavę poreikį, ir jų sąveika su dizaino lauku. Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2017. Vilnius: VGTU leidykla "Technika". ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 1 Krūgelis, L. 2017. Tautiniai simboliai skulptoriaus Regimanto Midvikio kūryboje. Rambynas. Pagėgiai: Pagėgių krašto draugija "Sandūra". ISSN 2029-0756. 2 (2017), p. 31-37. Jakaitis, J. 2016. Kūrybingumo galios: daiktinės aplinkos dizaino formavimas mokymo(si) procese. Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinis periodinis leidinys MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS (2016 1 (13)) Žukas, J. 2016. Meno kūrinių integravimo į viešąsias erdves problematika. Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinis periodinis leidinys MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS (2016 1 (13)) Jakaitis, J. 2015. The quality of the living environment as a result of democratic planning traditions and society interaction: aspect of urban public security. Architecture and urban planning. Warsaw : DE GRUYTER OPEN. Vol. 10, iss. 1 (2015), p. 33-38 Jakaitis, J.; Raudeliūnienė, J. 2015. Research on the urban material environment design: creativity aspects. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Jakaitis, J.; Raudeliūnienė, J. 2015. Investigation into the development of an aesthetic coexistence of the material environment in the problem based teaching/learning process. Jakaitis, J. 2015. Probleminis mokymas: daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėse formavimo raidos ypatumai. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, Nr. 1 (2015), p. 50-63.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1] Jakaitis, J. 2015. Daiktinės aplinkos dizaino kaip estetinės ir funkcinės dermės miesto erdvėse problematikos tyrimai. Miestų želdynų formavimas. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. Nr. 1(12) (2015), p. 115-125.. [M.kr.:03H] Jakaitis, J. 2015. The quality of life: research of urban security aspects. Civil Engineering and Architecture. Alhamra : Horizon Research Publishing. ISSN 2332-1091. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 4-11.. [M.kr.:03H] Krūgelis, L. 2014. SAKRALINĖS ARCHITEKTŪROS SIMBOLIZMAS H.U.VON BALTHASARO IR K.RAHNERIO TEOLOGIJOJE. Jakaitis, J.; Krūgelis, L.; Strauka, D. 2013. Pramonės gaminių dizainas: nuo amato iki pramoninės estetikos ir meno. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 11, p. 30-32.. [M.kr.:03H] Jakaitis, J.; Bielinskas, V. 2013. Saugumas viešosiose erdvėse kaip demokratinių miestų planavimo principų taikymo rezultatas (Vilniaus m. pavyzdžiu). Kraštovaizdžio architektūra-iššūkiai ir prioritetai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
Jakaitis, J. 2015. Pranešimas "6-joje pasaulio mokymo (-si) ir ugdymo lyderystės konfererencijoje, Paryžiuje". "The Problem-Based Teaching/Learning Method: Research of Aesthetic Principles of Harmony with Respect to Material Environment of the Urban Spaces Qualitative Development"
Lietuvos mokslo tarybos (LMT) paramos mokslinėms išvykoms skyrimo komisijos 2015 m. spalio 28 d. nutarimu J.Jakaičio dalyvavimas Paryžiuje vykusioje mokslinėje konferencijoje dalinai finansuotas laimėjus LMT paramą
 
Žukas. J.  2015. "Viešasis interesas" - pranešime aptariamas viešųjų erdvių meno probleminis laukas. Dizaino savaitė, konferencijoje tema "Miesto kodas". VTDK,Vilnius 2015-05-07
 
Jakaitis. J. 2015. Daiktinės aplinkos dizaino kaip estetinės ir funkcinės dermės miesto erdvėse problematikos tyrimai KVK ir KU konferencijoje tema: Miestų želdynų formavimas. Klaipėda 2015-04-24
 
Jakaitis, J. 2014. Paskaita Panevėžio kraštotyros muziejuje. ŠIUOLAIKINIAI MIESTO ERDVINIO FORMAVIMO BRUOŽAI PANEVĖŽIO PAVYZDŽIU.2014 m. lapkričio mėn. 8 d. 
 
Jakaitis, J. 2014. Architektūros ir daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėje sambūvio kokybė kaip visuomenės gerovės garantas. Tarpdisciplininė mokslinė konferencija Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė, 2014 spalio 6-7 Vilnius: LAR 
 
Jakaitis.J. 2014. Probleminis mokymas: miesto viešųjų erdvių daiktinės aplinkos formavimo aspektu. Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Kūrybinių konferencijoje tema: KŪRYBINGUMO DISKURSAI. 2014 m. gegužės 23 d.
 
J.Jakaitis. 2014-04-30. Visuomenės dalyvavimas: idealus ir pragmatiškas požiūris. Pranešimas visuomenei iš mokymo programos "Pažangi Lietuvos ir užsienio patirtis vystant darnias bendruomenes" Lietuvos Respublikos Seime.  
 
 
Iškilmingas Senato posėdis
 
2017 m. kovo 28 d. Senato posėdyje iškilmingai apdovanoti mokslinių monografijų konkurso nugalėtojai. Už antrą vietą konkurse apdovanotas Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas Jakaitis parengęs monografiją „Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis“ (Technika: Vilnius, 2013). Dvi trečias vietas konkurse užėmė doc. dr. Ilona Skačkauskienė, doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Daiva Andriušaitienė, doc. dr. Živilė Tunčikienė  už monografiją „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“ (Technika: Vilnius, 2013) bei prof. dr. Dalius Navakauskas, prof. dr. Artūras Serackis, doc. dr. Dalius Matuzevičius, doc. dr. Raimond Laptik už monografiją „Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai“ (Technika: Vilnius, 2014), taip pat iškilmingai įteikti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) daktaro diplomai, pedagoginio vardo bei docento pedagoginio vardo atestatai, apdovanoti aukštojo mokslo vadovėlių nugalėtojai bei patentus gavę mokslininkai.
 
VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros ir Vilniaus m. savivaldybės bendradarbiavimas
Įgyvendinant VGTU ir Vilniaus m. savivaldybės bendradarbiavimo susitarimą, rugsėjo 4 d., minint Europos kalbų dieną, Rusų g. pastato fasadą ir Varšuvos g., o rugsėjo 15 d. Totorių  gatvės  pavadinimą papuošė nauji VGTU Dizaino katedros meniniai akcentai (projekto kuratorius dr. Dalia Bardauskienė; projekto vadovas dr. Jonas Jakaitis; autoriai dr. J. Jakaitis ir lekt. M. Užkuraitis). Gatvių pavadinimų užrašai, kuriuose rusų kalba parašyta „Rusų gatvė", o lenkų kalba "Varšuvos gatvė", Totorių kalba "Totorių gatvė" simbolizuoja daugiatautės Vilniaus m. sociokultūrinės aplinkos raidą.
Daugiau skaityti:
(Nuotr. autoriai J.Jakaitis ir Saulius Žiūra)
 
 
Design For Europe: paskelbta dizaino politikos raidos ataskaita
 
Kaip UK Dizaino tarybos projekto Design for Europe ambasadorius J.Jakaitis 2016 m. kovo mėnesyje dalyvavo projekto organizuotame kūrybinių dirbtuvių renginyje Liuksemburge. Šiuolaikinio meno muziejuje surengtose dirbtuvėse aptarti dizaino politikos raidos klausimai ES valstybėse (ataskaita pridedama ir publikuojama http://www.designpolicy.eu/2016/06/21/design-policy-action-ws-report-published/ ).
Siekiant identifikuoti paramos veiksmų programines nuostatas į renginį pakviesti įvairių šalių ambasadoriai pasidalino ne tik savo įžvalgomis, bet ir atsakydami į aktualius nūdienos dizaino plėtotės klausimus suformulavo ES valstybių dizaino politikos strateginių krypčių metmenis.
Doc. J. Jakaitis kartu su Lietuvos dizaino forumo atstove Design for Europe ambasadore A. Drungilaite padarė pranešimą Lietuvos dizaino raidos aktualiais klausimais (http://www.designforeurope.eu/news-opinion/design-policy-action-creating-design-action-group).

"Design Policy in Action" ataskaita

Design Policy in Action Followup Report
LED APŠVIETIMO SISTEMŲ TYRIMAI
Temos „LED APŠVIETIMO SISTEMŲ TYRIMAI“ darbo vadovas:
Doc. dr. Jonas Jakaitis
VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas
 
Vykdytojai (autoriai):
Doc. dr. Jonas Jakaitis /ARF Dizaino katedra/
Doc. dr. Edita Riaubienė /ARF Architektūros pagrindų ir teorijos katedra/
Doc. dr. Linas Krūgelis /ARF Dizaino katedra/
Konsultantas: Inž. Andrius Nadvaravičius /UAB „Gidonelija“/
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Dizaino katedra parengė mokslo ir studijų institucijų teikiamų paslaugų projektą (Mokslo eksperimentiniai LED apšvietimo tyrimai) pagal   VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „INOČEKIAI LT“ sąrašą, finansuojant Europos sąjungos regioninės plėtros fondui.
 
LED apšvietimo sistemų tyrimai susiję su LED apšvietimo sistemų panaudojimu gyvenamosios paskirties interjeruose ir rekomendacijų projekto (toliau – Rekomendacijos) parengimu pagal UAB „Gidonelija“ užsakomąjį darbą. Mokso tyrimas atliekamas įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ uždavinį dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumo privačiame sektoriuje padidinimo VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“ (kvietimo Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03), finansuojant Europos regioninės plėtros fondui.
 
ANOTACIJA
 
TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLAS: Parengti rekomendacijas tinkamam LED apšvietimo sistemų panaudojimui gyvenamosios paskirties interjeruose.
 
Apšvietimo sektoriuje didelio pritaikymo sulaukė kietakūnių šviesos šaltinių technologija (angl. solid-state lighting). Ši technologija grindžiama puslaidininkiniais šviesos diodais (LED (angl. light-emitting diode)). LED apšvietimas, užima vis didesnę rinkos dalį, randa pritaikymą vis įvairesnėse srityse ir turi didžiulį potencialą tiek šviesos prietaisų funkcinių galimybių plėtroje, tiek energijos taupymo ir ekologijos srityse, tiek geresnės gyvenimo kokybės formavimo srityje.

 
Pradiniai duomenys. Šiam darbui buvo naudotas EK reglamentas (EB) Nr. 244/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB nustatanti nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva /2008/ 765/EB nustatanti su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimais, taip pat 2013 metų gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimu sprendimu dėl nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planų nustatant formas pagal direktyvą 2012/217/ES (Nr. C(2013) 2882), taip pat įgyvendinamos Nacionalinė darnios vystymosi strategijos nuostatos, Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa, Energijos vartojimo 2014 m. efektyvumo veiksmų planas, kuriuo įgyvendinama Ekodizaino gaminimo priemonė, kuri siekia ekologiškų gaminių per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas; gamyba; pakavimas, transportavimas bei platinimas; įrengimas ir eksploatacija; naudojimas; ir gyvavimo pabaiga) įgyvendinimątaip pat Lietuvos pagrindinis dokumentas, kuriuo kaip apšvietimą reglamentuojančiomis higienos normomis (HN 98:2000) su pakeitimais 2014 metais (HN 98:2014) reguliuojami „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, statybos reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai ir norminiai dokumentai, skirti geresnės gyvenimo kokybės, energijos išteklių efektyviam naudojimui.
Moksliniame eksperimentiniame darbe, rengiant rekomendacijas apibrėžti tikslai ir uždaviniai, analizuojami teoriniai metodologiniai šaltiniai, bendra teisinė LED apšvietimo sistemų reikalavimų aplinka, kuria reguliuojami ne tik gyvenamųjų patalpų kokybiniai, kiekybiniai reikalavimai interjeruose, bet ir bendresni naudojimo kontekstai. Nagrinėjant sektorius, kuriuose vykdoma LED apšvietimo plėtotė, vertinti su gyvenimo kokybės gerinimu susiję rodikliai, energijos naudojimo efektyvumo dalykai. Šių taikomųjų mokslinių tyrimų pagrindu parengtos LED apšvietimo sistemų panaudojimo gyvenamosios paskirties interjeruose rekomendacijų projektas.
 
Raktiniai žodžiai: LED apšvietimo sistemos, gyvenimo kokybė, psichofiziologinis šviesos poveikis.
 
Informaciją parengė doc. dr. Jonas Jakaitis
Projekto vadovas
Tel. +37069877781
LKAS Ekspertų tarybos pirmininkas
 
2016-05-30 Lietuvos architektų sąjungos (LKAS) būstinėje įvyko jungtinis valdybos ir Ekspertų tarybos / Milda Aidukaitė, Vaiva Deveikienė, prof. dr. Petras Grecevičius, doc. dr. Jonas Jakaitis, Aurelija Lozuraitienė, Mantas Pilkauskas, Regimantas Donatas Pilkauskas, Ramunė Sanderson, Virginijus Skardžiukas, Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė, Alvydas Žickis/ posėdis.
Posėdyje balsų dauguma doc. dr. Jonas JAKAITIS išrinktas LKAS Tarybos pirmininku, o Tarybos narė Ramunė SANDERSON paskirta vykdyti atsakingosios sekretorės funkciją.
 
Daugiau informacijos:
LKAS informacinė tarnyba, 2016-05-30:
 
 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros /MITA/ ekspertų grupės narys
 
Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas doc. dr. J. Jakaitis nuo 2014-08-04 yra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), pagrindinės valstybės institucijos, atsakingos už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje, ekspertų grupės narys.
MITA siekia formuoti inovacijų diegimui palankią  mūsų šalies aplinką. Ji skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.
 
Daugiau apie MITA: http://www.mita.lt
 
 
Čekų mokslo finansavimo agentūros /angl. The Czech Science Foundation (also known as the Grant Agency of the Czech Republic, GA CR)/ ekspertų komiteto narys
 
Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas doc. dr. J. Jakaitis nuo 2013 metų yra Čekijos mokslo finansavimo agentūros /angl. The Czech Science Foundation (also known as the Grant Agency of the Czech Republic, GA CR): https://gacr.cz/en/about-gacr / kaip nepriklausomos valstybinės institucijos nuo 1993 m. atsakingos už mokslo projektų įgyvendinimą šalyje, ekspertų komiteto narys.
 
Daugiau apie GA CR): https://gacr.cz/en/about-gacr
  • Puslapio administratoriai:
  • Jonas Jakaitis
  • Silvijana Petkūnienė
  • Jelena Grankova
  • Kristė Kibildytė Klimienė
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė