Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Studijos „Pramonės gaminių dizainas“
 
Nauja studijų programa „Pramonės gaminių dizainas“ yra tarpkryptinio pobūdžio, nes apjungia gamybos inžinerijos, dizaino ir socialinių mokslų žinias ir kompetencijas. 
 
Programos tikslas yra ruošti naujo tipo specialistą, t.y. gamybos inžinierių-dizainerį-projektuotoją, kuris:
• sugebės konstruoti įvairios paskirties pramoninės gamybos objektus; 
• galės kurti jų konstrukcinius ir technologinius projektus;
• žinos kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą; 
• mokės užtikrinti sukurtų pramonės gaminių funkcionalumą, konkurencingumą ir aukštą estetinį lygį.
 
„Pramonės gaminių dizaino“ programa yra orientuota į studentą, nes parengta tikslingai siekiant suteikti tokias žinias ir gebėjimus, kokių reikia šių dienų specialistui, siekiant sėkmingai veikti dinamiškoje darbo rinkoje.

Nauja programa akcentuoja profesinių įgūdžių formavimą, kuris pasireiškia įgytų teorinių žinių panaudojimu, pritaikymu, sprendžiant realias profesinėje veikloje kylančias problemas.
 
Programos struktūra grindžiama perspektyviu, į studentą nukreiptu studijų metodu, t.y. projektinio mokymo principu, kuris motyvuoja, sudomina studentą ir aktyvina jo įsitraukimą į studijų procesą. Todėl pradedant nuo 2-ojo kurso kiekvieną semestrą yra atliekamas kompleksinis projektas, kurio metu kuriamas tam tikro tipo industrinio gaminio propjektas. 
 
Projektavimo užduočių temos diferencijuojamos pagal sudėtingumą ir tipologiją, ir išlieka galimybė užduotis formuluoti individualiai, atsižvelgiant į rinkos realijas.
 
Ši programa bus įgyvendinama VGTU Architektūros fakultete, naudojantis ir Mechanikos fakulteto laboratorijomis.
Programos absolventas įgis gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir galės sėkmingai dirbti įvairių pramonės gaminių projektuotojais ir kūrėjais projektavimo organizacijose ir kūrybinėse dirbtuvėse, taip pat rengti šių gaminių gamybos technologijas.
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
ARDIB13203 Brėžinio grafika ir šriftas 4 4 F
ARDIB13101 Daiktų piešimo ir kompozicijos pagrindai 6 6 F
ARDIB13201 Inžinerinė spalvotyra 5 5 F
ARDIB13102 Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 1 4 4 F
ARDIB13202 Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 2 4 4 F
ARDIB13402 Pramonės gaminių ergonomika 3 3 F
ARDIB13403 Pramoninio dizaino raida 1 3 3 F
ARDIB13308 Pramoninio gaminio projektas - 1 (Vaikų ugdymo objekto projektas) 7 7 F
ARDIB13409 Pramoninio gaminio projektas 2 (Buitinio objekto projektas) 7 7 F
ARDIB13404 Profesinė praktika 1 6 6 F
ARDIB13301 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 F
2016-2017 mokslo metų konsultacijų grafikas
Pavasario semestrui
 
Studijų klausimais Dizaino katedroje (1aukštas 1.1, 1.2, 1.3 kab.) budi ir Jus konsultuoja:
 
Doc. dr. Jonas Jakaitis: trečiadieniais 14:00-16:00 val. 
Lekt. Donaldas Andziulis: antradieniais 14:30-15:30 val.
Asist. Kristė Kibildytė-Klimienė: ketvirtadieniais 14:00-16:00 val.
Lekt. Jonas Žukas: trečiadieniais 14:00 – 15:00 val.
Lekt. Mindaugas Užkuraitis: antradieniais 13:30-14:30 
 
Doc. dr. Linas Krūgelis: ketvirtadieniais 8:30-10:30 val.
Linkmenų fabrike
 
 
Kitais klausimais prašome kreiptis į katedros reikalų tvarkytoją
Silvijaną Petkūnienę (1a. 1.2 kab.)
Katedros darbo laikas
I-IV: 8:00 – 16:45 val. V: 8:00 – 15:30 val.
(pietų pertrauka 11:30 – 12:00 val.)