Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Padaliniai Maketų ir kompiuterijos mokomoji studija Padaliniai Kompiuterių priežiūros ir techninės įrangos tarnyba
Kompiuterių priežiūros tarnyba yra Architektūros fakulteto Maketų ir kompiuterijos mokomosios studijos padalinys, užtikrinantis sklandų fakultetui priklausančios kompiuterinės, biuro ir daugialypės terpės įrangos veikimą, priežiūrą, savalaikį remontą bei atnaujinimą.
Kompiuterių priežiūros tarnyba
 • aptarnauja srautines auditorijas su daugialypės terpės įranga;
 • saugo ir prižiūri nešiojamus projektorius, skirtus Architektūros fakulteto studentų paskaitoms;
 • prižiūri Architektūros fakultetui ir jo padaliniams priklausančią kompiuterinę ir biuro įrangą;
 • atlieka einamuosius prižiūrimos įrangos aptarnavimo darbus;
 • atlieka smulkų negarantinį prižiūrimos įrangos remontą;
 • tiria fakulteto poreikius ir sudaro įrangos atnaujinimo planus
 • sudaro ir tikrina Architektūros fakulteto perkamos kompiuterinės, biuro ir daugialypės terpės įrangos specifikacijas;
Kilnojamos kompiuterinės ir daugialypės terpės įrangos naudojimo reglamentas
 
Kilnojama Architektūros fakulteto kompiuterinė ir daugialypės terpės įranga išduodama paskaitoms ir prijungiama laikantis šio reglamento nuostatų.
 1. Įranga išduodama ir priimama tik padalinio darbo metu. Jei įranga reikia naudotis ne padalinio darbo metu, asmuo ją turi pasiimti iki baigiantis padalinio darbo laikui arba kitu, su padalinio personalu iš anksto suderintu būdu.
 2. Įranga turi būti gražinama iš karto po paskaitos, tą pačią dieną, išskyrus 3 punkte ar su padalinio personalu iš anksto ( ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas) suderintus atvejus.
 3. Jei paskaita baigiasi po padalinio darbo valandų, įranga gražinama sekančią darbo dieną arba kitu padalinio personalo nurodytu būdu.
 4. Įranga išduodama tik asmeniui, susipažinusiam su įrangos eksploatavimo taisyklėmis.
 5. Asmuo tampa atsakingas už įrangą ir jos komplektaciją nuo pasirašymo išduodamos įrangos žurnale momento iki įrangos išdavimo sekančiam asmeniui momento.
 6. Asmuo, netinkamai eksploatuodamas įrangą ir ją sugadinęs, pagal pareikalavimą privalo atlyginti jos remonto ar atstatymo išlaidas.
 7. Jei įrangos poreikis viršija turimos įrangos vienetų skaičių, įranga išduodama tokiu eiliškumu:
  1. Iš anksto įrangą rezervavusiems ir šios rezervacijos neatšaukusiems asmenims. Išankstinė įrangos rezervacija galima tik semestro pradžioje, iki 5-os semestro savaitės.
  2. Asmenims, skaitantiems paskaitas Architektūros fakulteto studentams;
  3. Kitiems asmenims, kurių veikla tiesiogiai susijusi su Architektūros fakultetu;
 8. Padalinio personalas padeda prijungti įrangą auditorijose tik baigęs išduoti kitiems asmenims reikalingą įrangą.
Kompiuterių priežiūros ir techninės įrangos tarnyba:
Trakų g. 1, 01132 Vilnius
 
Telefonas (8 5) 237 0647
Vietinis telefonas 9473
El. paštas kpt@vgtu.lt
Kabinetas SNR-I 3.8