Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Apie Maketų dirbtuvę
Maketų dirbtuvė yra Architektūros fakulteto Maketų ir kompiuterijos mokomosios studijos padalinys, suteikiantis Fakulteto studentams bei darbuotojams priemones, žinias ir materialinę bazę įgyvendinant kūrybines idėjas.
Darbo Maketų dirbtuvėje tvarka
 
Maketų dirbtuve gali naudotis Architektūros fakulteto studentai ir dėstytojai,
• Išklausę darbo saugos ir sveikatos, pirmosios pagalbos teikimo bei elektrosaugos kursus. Kursų laikas skelbiamas Maketų dirbtuvių interneto puslapyje, "Darbų saugos" skiltyje;
• susipažinę su bendrosiomis įrangos ir aparatūros naudojimosi instrukcijomis;
• užsiregistravę Maketų dirbtuvių darbuotojų žurnale;
 
Vienas stalas skirtas vienam projektui. Esant intensyviam Maketų dirbtuvės užimtumo grafikui, Jūsų gali būti pareikalauta atlaisvinti užimamas papildomas darbo vietas.
 
Dirbti su elektriniais prietaisais ir įrankiais (dirbtuvės ar jūsų atsineštais) galima tik išklausius darbo su atitinkamu įrankiu instrukciją ir sėkmingai pademonstravus praktinius saugaus darbo su įrankiu įgudžius. Apie tai padaromas įrašas maketų dirbtuvių Elektrinių įrankįu naudotojų registre.
Maketų dirbtuvė:
Trakų g. 1, 01132 Vilnius
 
Telefonas (8 5) 237 0647
El. paštas md@vgtu.lt
Kabinetas SNR-I 3.8
 
Svetlana Ragoža, jaunesnioji vadybininkė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5203
Eugenijus Solovjovas, mokymo meistras
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0647
Maketų dirbtuvėje galite paskolinti pagrindines staliaus ir šaltkalvio darbo priemones bei įrankius: darbastalius su spaustuvais, pjūklus, reples, kaltus, oblius, dildes, grąžtus, atsuktuvus.
 
Pasiskolindami įrankius, tampate už juos atsakingi. Sugadinę privalote per įmanomai trumpiausią laiką atstatyti įrankio darbingumą, jį praradę - gražinti naują analogišką.
 
Netikėtai sunaudoję dalį keičiamų įranki dalių (grąžtai, frezos, pjovimo diskai, pjovimo viela ir pan.) privalote kompensuoti pagal sunaudotos dalies atstatomąją vertę arba nustatytus įkainius.

Biuro įranga

Irišimo metaline spirale aparatas X6: max 20 perforuojamų lapų, spiralės formatas 2:1 ir 3:1, ~200 surištų lapu
Įrišimo plastikine spirale apaartas 400: max 20 perforuojamų lapų, perforamimas plastikinei spiralei ir 3×8 formatui, ~400 surištų lapu
 
Susegėjas ~20 lapų
Skylamušis 12 lapų
 

Įrankiai

Kryžminiai atsuktuvai: PH1 PH2, PZ1, PZ2
Tiesūs atsuktuvai 3, 4, 6 mm
Dildės metalui, 200 mm ilgio: plokščia, pusapvalė
Dildės metalui, 80 mm ilgio: plokščia, pusapvalė, apvali, trikampė
Žirklės metalui 250 mm
Pjūklas medžiui  
Pjūklas metalui rėminis
Plaktukai 100g, 200 g svorio
Tiesūs spaustuvai suveržimui 150 mm, 250 mm ilgio

3D spausdinimas

Pavadinimas Kiekis, vnt.   Pastabos
3D spausdintuvas 3DKreator
 
G-kodo generavimo programinė įranga jam:
Cura;naudojimo instrukcija ir profiliai plastikams:
 
Ašys:
X = 200 mm
Y = 200 mm
Z = 190 mm
 
Ekstruderio diametras 0,4 mm
Siūlo ("fillament") diametras 1.75 mm
1
Modelio paruošimą ir spausdinimą derinti su Maketų dirbtuvės personalu.
 
Spausdina PLA, ABS, PET, Nylon, Wood tipo plastikus.
 
Spausdinimo medžiagomis Maketų dirbtuvė neaprūpina.
 
Galimi spausdinimo medžiagų pardavėjai:

Kilnojami elektriniai įrankiai

Pavadinimas Kiekis, vnt.   Pastabos
Pjovimo karšta viela staklės Proxxon THERMOCUT 230/E 4 Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Mikro diskinis pjūklas Proxxon KS 230 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Ekscentrinis šlifuoklis SKILL 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Tiesinis šlifuoklis SKILL 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Gręžtuvas MAKITA 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Siaurapjūklis MAKITA 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Gręžimo mikro staklės НСП-2 (0,6..6mm, konusas B10(?) ). 1  
Ašinis ekscentritetas ~0,2mm.
Rekomenduojamas grąžto diametras - 1,2mm ir daugiau
Rankinis diskinis pjūklas SKILL 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Rankinė freza SKILL 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
 Litavimo - išlitavimo stotelė ZD-987 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
 Esant poreikiui, iš anksto susitarus.

Pjovimo reikmenys

Grąžtai metalui komplektas nuo 1,0 iki 13 mm kas 1 mm
Grąžtai medžiui komplektas nuo 2,0 iki 10 mm kas 1 mm
Smulkūs grąžtai 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 mm
   
Pjovimo diskas Proxxon NO 28 014 58 mm, 80 dantukų. Skirtas švariam medžio ir plastiko pjovimui
Pjovimo diskas Proxxon NO 28 011 50 mm, 0,5 mm storio. Skirtas stiklo tekstolito ir spalvotųjų metalų pjovumui (iki 3mm storio)
Pjovimo diskas Proxxon NO 28 017 50 mm, 1,1 mm storio, 20 dantukų. Skirtas švariam balzos, faneros ir polikarbonato pjovimui.
 

Staklės (1.22 patalpoje)

Pavadinimas Kiekis, vnt.   Pastabos
Juostinis pjūklas Bernardo HBS 320 1
Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Siaurapjūklis Bernardo SS 460 1
Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Skersavimo pjūklas Makita LS 1018 1
Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Gręžimo staklės Bernardo TB 16 Vario 1
Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Kombinuotos diskinės - juostinės šlifavimo staklės 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.
Diskinis pjūklas 1   Tik išklausius darbų saugos instruktažą.

DARBUOTOJO, DIRBANČIO MAKETŲ DIRBTUVĖSE, DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 1256

DARBUOTOJO, DIRBANČIO MAKETŲ DIRBTUVĖSE, DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 1256
 1. Bendrosios nuostatos

 1. Architektūros fakulteto Maketų dirbtuvės (toliau – dirbtuvės) skirtos Architektūros fakulteto studentų ir darbuotojų kūrybinių idėjų įgyvendinimui.
 2. Dirbtuvėse leidžiama dirbti studentams, doktorantams, pedagogams ir kitiems lankytojams (toliau – darbuotojams) tik susipažinusiems su darbo aplinka, darbo metu naudojamos įrangos konstrukcija, jos eksploatavimo ypatumais bei saugos reikalavimais ir instruktuotiems darbo vietoje darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos srities klausimais pagal atitinkamas darbo vietas ir naudojamą įrangą, įforminus instruktavimų faktą instruktavimų registracijos žurnaluose ar duomenų bazėje.
 3. Dirbti maketų dirbtuvės staklių patalpoje leidžiama tik instruktuotiems darbuotojams pagal Darbuotojo, dirbančio staklių patalpoje, darbo saugos ir sveikatos instrukciją.
 4. Darbuotojui naudotis staklėmis leidžiama tik išklausius naudojimosi konkrečiomis staklėmis instruktažą, pademonstravus įgytus saugaus darbo įgūdžius ir įforminus instruktavimo faktą atitinkamuose registravimo žurnaluose ir duomenų bazėje.
 5. Darbuotojas privalo:
  1. laikytis Universiteto vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;
  2. saugiai dirbti ir netrukdyti dirbti kitiems;
  3. vykdyti dirbtuvių personalo nurodymus;
  4. esant poreikiui naudoti asmenines apsaugos priemones;
  5. laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje;
  6. vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą ar sprogimą;
  7. nepalikti be priežiūros įjungtų elektros įrenginių;
  8. mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
  9. nukentėjęs nelaimingo atsitikimo metu ar matęs jo pasekmes privalo kaip įmanoma greičiau apie tai pranešti dirbtuvių personalui.
 6. Darbuotojas turi teisę:
  1. žinoti dirbtuvėse esančius profesinės rizikos veiksnius;
  2. atsisakyti dirbti, kai iškyla pavojus sveikatai ar gyvybei.
 7. Darbuotojui, pažeidusiam šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
 1. profesinės rizikos veiksniai ir apsauga nuo jų poveikio

 1. Dirbtuvėse galintys pasireikšti profesinės rizikos veiksniai:
  1. pavojus susižaloti aštriais įrankiais ar objektais;
  2. vietinė oro tarša dulkėmis ar aerozoliais;
  3. netinkamas darbo vietos apšvietimas;
  4. sprogimas;
  5. elektros srovė;
  6. elektrostatinis krūvis;
  7. elektromagnetinis laukas;
  8. pavojus susižaloti paslydus ar pargriuvus.
 2. Saugos priemonės nuo profesinės rizikos veiksnių:
  1. Naudoti kolektyvinės ir individualiosios apsaugos priemones, skirtas darbui su įrenginiais. Nenaudoti laisvų drabužių, kuriuos gali įsukti judančios įrankio ar prietaiso dalys.
  2. Darbo įrankiai turi būti dedami ir saugomi ant stabilaus paviršiaus, užtikrinant, kad nenukristų.
  3. Dirbant, įrankio briauna turi būti nukreipta nuo dirbančiojo.
  4. Draudžiama nukreipti aštrų darbo įrankį į kitą asmenį.
  5. Mechaniškai apdorojant detales, jas privaloma patikimai įtvirtinti ar atremti. Draudžiama naudoti kūno dalis kaip atramą.
  6. Pjaustant, nuolat sekti įrankio kelią ir laiku iš jo pašalinti pjovimui trukdančius objektus.
  7. Nulaužiamas peilių geležtes galima laužti tik naudojant tam numatytas priemones ir tik tam skirtoje vietoje.
  8. Draudžiama mesti aštrius objektus (nulaužtas geležtes, vielą ar pan.) į atliekų maišus – jas privaloma išmesti į pavojingų gamybos atliekų surinkimo talpą.
  9. Aštrios darbo objektų (maketų ar pan.) dalys turi būti uždengtos pakankamų gabaritų ir patvariomis apsaugomis.
  10. Purkšti aerozolius (įskaitant dažymą, naudojant kompresorių ir skystus dažus) galima tik tam skirtoje vietoje ir įjungus numatytą tiems darbams ventiliacijos sistemą.
  11. Draudžiama ardyti ar mechaniškai deformuoti slėginius indus – aerozolinius balionėlius ir pan. Sunaudotus ar nereikalingus slėginius indus reikia palikite jiems skirtoje atliekų surinkimo vietoje.
  12. Darbo metu, esant nepakankamam apšvietimui, įsijungti bendrą dirbtinį apšvietimą. Atliekant tikslius darbus, naudoti vietinį dirbtinį apšvietimą.
  13. Draudžiama naudoti techniškai netvarkingus įrenginius ir prietaisus. Apie darbui netinkamus naudoti prietaisus, įrenginius ar nesaugią elektros įrangą nedelsiant informuoti dirbtuvių personalą.
 3. Prailgintuvų naudojimas:
  1. Darbui naudojami prailgintuvai turi būti su pakankamo ilgio laidu. Draudžiama nuosekliai sujungti du ar daugiau prailgintuvus.
  2. Kai prailgintuvu jungiamos didesnės nei 1000 W apkrovos, prailgintuvo laidas turi būti pilnai išvyniotas.
  3. Didesnes nei 2000 W apkrovas privaloma jungti į stacionarų kištukinį lizdą arba atitinkamos galios kilnojamą elektros skydą.
  4. Draudžiama prie prailgintuvo jungti apkrovas, sumoje viršijančias jo nominalią galią. Jei prailgintuvo nominali galia nenurodyta, prie prailgintuvo draudžiama jungti didesnę nei 2000 W apkrovą.
  5. Darbui lauko sąlygomis privaloma naudoti lauko sąlygoms skirtus prailgintuvus ar kilnojamus elektros skydus su ne mažesne nei IP 65 apsaugos nuo aplinkos poveikių klase. Apsaugai nuo kritulių būtina naudoti laikinus denginius – tentus, stogines ar pan.
 4. Pavojingose patalpose (rūsiuose, drėgnose patalpose, patalpose su betoninėmis grindimis ir pan.), dirbant su aukštesnę nei 36 V įtampą naudojančiais įrenginiais, būtina naudoti pagal elektrosaugos reikalavimus išbandytas apsaugos priemones: – guminius kilimėlius, spec. avalynę ir pan.).
 5. Nutrūkus elektros srovės tiekimui, visi naudojami įrenginiai privalo būti atjungti nuo elektros tinklo.
 6. Darbą su elektros įrenginiu būtina nedelsiant nutraukti ir pagal galimybe atjungti įrenginį nuo elektros tinklo jei:
  1. pažeista kabelio izoliacija, netvarkingas kištukas ar lizdas;
  2. jaučiamas elektros srovės poveikis;
  3. pasirodo dūmai ar užuodžiamas jų kvapas;
  4. kai įrenginys veikia ne pagal nustatytus techninius parametrus (neišlaikoma temperatūra, apsukos, įtampa ar pan.).
 7. Reikalavimai darbo vietai:
  1. Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga.
  2. Darbo objektai nedarbo metu iš darbo vietos turi būti pašalinti. Jie gali būti padėti laikymui į tam tikslui skirtas lentynas, jei jose yra laisvų vietų. Dirbtuvių personalas neatsako už lentynose esančių objektų apsaugą.
  3. Darbuotojas privalo iš karto atlaisvinti darbo vietą, kai baigiasi jos rezervacijos laikas.
  4. Specifiniams darbams atlikti yra įrengtos tam tikslui skirtos vietos. Jose atlikti kitų darbų neleidžiama. Yra įrengtos šios specifinės darbų vietos:
   1. objektų dažymo ir lakavimo;
   2. objektų fotografavimo ar filmavimo;
   3. plastiko pjaustymo karšta viela;
   4. prie staklių;
  5. Staklių patalpoje įrengtose darbo vietose gali dirbti tik tie darbuotojai ir tik tuo metu, kai jiems yra suteikta galimybė tuo metu dirbti su staklėmis.
 1. darbuotojo Veiksmai prieš darbo pradžią

 1. Prieš pradėdamas dirbti, darbuotojas privalo:
  1. jei dirbtuvėse veikia rezervavimo sistema – susirasti rezervuotą darbo vietą. Jei sistema neveikia ar neaktyvi – darbo vietą galima rinktis laisvai;
  2. apie pasirinktą vietą ir darbo pradžią pranešti atsakingam dirbtuvių personalui;
  3. patikrinti tvarką darbo zonoje: praėjimai turi būti laisvi, neužkrauti ruošiniais ar gaminiais, grindys – švarios ir neslidžios;
  4. jei reikia (pagal atliekamo darbo saugos reikalavimus), dėvėti darbo drabužius;
  5. tinkamai suveržti laisvas drabužių dalis, užsisegti sagas, ilgus plaukus paslėpti po tinkamu galvos apdangalu;
  6. įsitikinti kad naudojamos darbo priemonės yra tvarkingos;
  7. kai darbo priemonių komplektas pasiskolinamas iš dirbtuvių – įsitikinti kad komplektas yra pilnas ir darbo priemonės yra tinkamos darbui;
  8. pasiskolindamas dirbtuvių elektros įrankį, vizualiai jį patikrinti, atkreipdamas dėmesį į šias įrenginio dalis:
   1. elektros kabelis – turi būti nepažeistas, šakutė turi atitikti naudojamą kištukinį lizdą;
   2. korpusas – turi būti mechaniškai nepažeistas;
   3. darbinė dalis – turi būti tinkama numatytam darbui;
   4. jei kyla abejonių dėl įrankio ar jo darbinės dalies tinkamumo numatytam darbui – patikslinti su dirbtuvių personalu.
 1. darbuotojo Veiksmai darbo metu

 1. Kad nesukiltų pavojus sau ir aplinkiniams, darbuotojas darbo metu turi dėvėti tinkamą aprangą:
  1. suveržtus, bet nevaržančius judesių rūbus;
  2. apavą su uždarais pirštais;
  3. darbo pirštines ir kitas sertifikuotas asmeninės apsaugos priemones;
  4. galvos apdangalą po kuriuo turi būti surinkti ilgi plaukai;
 2. Dirbo metu grandinėlės ar kiti papuošalai turi būti paslėpti po rūbais taip, kad jie neužsikabintų už judančių įrankių ar staklių dalių, nerekomenduojama mūvėti žiedus.
 3. Dirbant su besisukančiais įrankiais, pirštines galima mūvėti tik darbinio įrankio keitimo metu arba įsitikinus, kad pirštinių nesiekia įrenginio judančios dalys ir pirštinės neužsikabins už jų ar apdirbamų detalių.
 4. Ilgai dirbant su vibraciją sukeliančiais įrankiais, rekomenduojama mūvėti antivibracines pirštines (EN10819 sertifikavimas).
 5. Pastoviai dirbant triukšmingoje aplinkoje, reikia naudoti ausines arba ausų kamštelius (sertifikuotus pagal EN352 standarto reikalavimus).
 6. Ilgai dirbant klūpimą darbą, rekomenduojama naudoti minkštus antkelius.
 7. Dirbant su sunkiais objektais, rekomenduojame mūvėti darbinius batus su noselėmis, sertifikuotus pagal ISO EN 12568 standarto reikalavimus.
 8. Dirbtuvėse draudžiama klausyti muziką per ausines.
 9. Draudžiama dirbti su netvarkingomis darbo priemonėmis.
 10. Draudžiama palikti darbo vietą be priežiūros, jei dėl joje esančių ar galinčių susidaryti veiksnių gali kilti potencialus pavojus žmonėms ar turtui:
  1. veikia elektros prietaisai;
  2. kilnojami elektros prietaisai įjungti į tinklą;
  3. nesaugiai palikti aštrūs objektai;
  4. slėginiai indai gali atsidurti greta šilumos šaltinio.
 11. Dirbant su stacionariais ar kilnojamais elektros įrenginiais draudžiama:
  1. rankomis liesti įrenginius ar jų dalis, kuriose yra didesnė nei 36V įtampa;
  2. dirbti tepaluotais įrankiais ar laikyti juos drėgnomis rankomis;
  3. dirbti įrankiu jei sugedęs jo išjungimo mygtukas;
  4. dirbti stovint ant netvirto pagrindo ar netinkamai pastatytų kopėčių. Kopėčios turi būti pastatytos pagal jų gamintojo nurodymus ir apsaugotos nuo slydimo mechaninėmis priemonėmis;
  5. ardyti elektros įrankius ar patiems atlikti jų remontą;
  6. dirbti elektriniu įrankiu rankose laikant jo maitinimo bloką ar kabelį;
  7. liesti besisukančias įrenginių dalis;
  8. perduoti elektrinį įrankį neinstruktuotam asmeniui;
  9. pažeisti gamintojo reikalavimus, nurodytus įrankio naudojimo instrukcijoje.
 12. Jei dirbtuvėse veikia aktyvi laiko rezervavimo sistema – sekti laiką ir laiku sutvarkyti darbo vietą kitam darbuotojui.
 13. Specialūs reikalavimai dirbant su elektriniais įrankiais ir staklėmis:
  1. Į elektros tinklą elektrinį įrankį leidžiama įjungti tik darbo vietoje. Draudžiama įjungtą į elektros tinklą elektrinį įrankį nešti į darbo vietą.
  2. Draudžiama nešti arba perkelti į kitą vietą elektrinį įrankį, laikant pirštą ant jo paleidimo mechanizmo.
  3. Draudžiama nukreipti veikiantį įrankį į kitą asmenį.
  4. Darbo metu įrankio darbinė dalis privalo būti patikimai įtvirtinta.
  5. Įrankio darbinė dalis keičiama tik objektyviai (įjungiant įrankį) įsitikinus kad įrankis atjungtas ir vizualiai įsitikinus, kad jo kištukas atjungtas nuo elektros tinklo. Akumuliatoriniams įrankiams, kurių veleno ar darbinės dalies diametras didesnis nei 10 mm ir kuriuose nenumatyta blokuotė nuo atsitiktinio paleidimo, keičiant darbinį įrankį, būtina išimti akumuliatorinę bateriją.
  6. Įrankį atjungti nuo elektros tinklo galima tik ištraukiant kištuką iš elektros lizdo. Draudžiama atjungti įrankį nuo elektros tinklo traukiant už kabelio ar įrankio korpuso.
  7. Apdirbant objektą, reikia parinkti tam objektui tinkamus apdirbimo režimus: apsukas, įtampą, temperatūrą ir pan. Kontroliuoti juos pagal optimalius darbo rezultatus.
  8. Įrankį priartinti prie apdirbamo paviršiaus galima tik tuomet, kai pasiekti nustatyti įrankio darbiniai parametrai (apsukos, įtampa, temperatūra ir pan.)
  9. Draudžiama palikti darbo įrankį be priežiūros.
  10. Jei darbuotojas tyčia netinkamai naudoja įrankį, įrankis iš jo paimamas be teisės jam tą pačią dieną paimti bet kokį kitą elektrinį įrankį. Apie įrankio netinkamo naudojimo faktą informuojamas atsakingas asmuo.
 14. Reikalavimai pjaunant karšta viela:
  1. Pjauti plastikus (tame tarpe polistirolą ir jo gaminius) galima tik specialiai tams skirtoje vietoje, įjungus vėdinimo sistemą.
  2. Pjaunant rekomenduojame naudoti FFP3 apsaugos lygio respiratorių sertifikuotą pagal EN 149 standartą.
  3. Bet kokiu atveju draudžiama karšta viela pjauti chloro turinčius plastikus (tame tarpe PVC – polivinilchloridą).
  4. Įrankis reguliuojamas taip, kad pjovimo viela būtų tamsiai raudonos spalvos (bet nešvytėtų), prapjova būtų ne platesnė kaip 3-5 vielos diametrai, o išeinanti viela nepaliktų plastiko gijų.
  5. Pjovimo patogumui rekomenduojame naudoti pedalą.
  6. Pjovimo viela yra įrankio darbinė dalis. Dirbtuvių personalas neužtikrina, kad vielos dirbtuvėse bus ir kad bus galimybė pasirinkti vielą pagal diametrą bei kitas savybes.
 15. Specialūs reikalavimai dirbant su mažuoju staliniu pjūklu:
  1. Pjaudami naudokite apsauginius akinius (EN166 sertifikatas).
  2. Paduodant medžiagą, saugokitės atgalinio smūgio. Baigdami pjauti įsitikinkite, kad pjaunamos dalys negali išlėkti ir ko nors sužeisti.
  3. Paduodami medžiagą, nusimaukite pirštinę. Paduoti medžiagą arčiau nei 10 mm nuo pjūklo disko galima tik tam skirtu stūmikliu.
  4. Pastoviam pjūviui užtikrinti naudokite atitinkamas liniuotes.
  5. Diskinio pjūklo tipą pasirinkite pagal pjaunamą medžiagą.
  6. Keisdami diskinį pjūklą, privalote užtikrinti kad visos tvirtinimo tarpinės ir plokštelės būtų sudėtos pagal gamintojo nurodymus. Jei nesate tuo tikri – kreipkitės pagalbos į dirbtuvių personalą.
  7. Pjaunant, diskinis pjūklas turi būti uždengtas su viršutine apsauga.
  8. Esant galimybei, prijunkite dulkių nutraukimo sistemą.
  9. Diskiniai pjovimo pjūklai yra įrankio darbinė dalis. Dirbtuvių personalas neužtikrina, kad diskinių pjovimo pjūklų dirbtuvėse bus ir kad bus galimybė pasirinkti jų pagal technines charakteristikas.
 16. Reikalavimai dirbant su siaurapjūkliu:
  1. Pjaudami naudokite asmeninės apsaugos priemones: akinius (EN166 sertifikatas) ir FFP1 apsaugos lygio respiratorių.
  2. Pjūklelio tipą, osciliavimo dažnį ir pastūmos greitį parinkite pagal pjaunamą medžiagą.
  3. Pakeitus pjūklelį įsitikinkite, kad jis laikosi tvirtai, o keitimo raktas išimtas iš fiksavimo varžtų ir padėtas į vietą.
  4. Esant galimybei, pjaudami prijunkite dulkių nutraukimo sistemą.
  5. Pjūkleliai yra įrankio darbinė dalis. Dirbtuvių personalas neužtikrina, kad dirbtuvėse pjūklelių bus ir kad bus pasirinkimo galimybė jų pagal tipus.
 17. Reikalavimai dirbant su grąžtu:
  1. Gręždami naudokite apsauginius akinius sertifikuotus pagal EN166. Gręždami dulkančias medžiagas (betoną, molį, gipsą ir pan.) horizontalioje ar lubinėje padėtyje naudokite ir FFP1 apsaugos lygio respiratorių.
  2. Draudžiama liestis prie judančių dalių mūvint pirštines.
  3. Grąžto tipą parinkite pagal gręžiamą medžiagą. Jei nesate tuo tikri – kreipkitės pagalbos į dirbtuvių personalą. Draudžiama gręžti medžiagas joms neskirtais grąžtais.
  4. Draudžiama naudoti kalimo režimą su tam tikslui neskirtais grąžtais.
  5. Grąžtą fiksuokite koto, o ne vijų dalyje.
  6. Pakeitę grąžtą, įsitikinkite, kad jis tinkamai centruotas ir gerai įtvirtintas. Įdėkite patrono raktą į jam skirtą vietą.
  7. Prieš dirbdami, įsitikinkite, kad grąžtas sukasi į reikiamą pusę.
  8. Apdirbama detalė turi būti tinkamai pritvirtinta. Detalės pritvirtinimui naudokite spaustuvus ar kitas tam tinkančias priemones.
  9. Grąžtai yra įrankio darbinė dalis. Dirbtuvių personalas neužtikrina, kad dirbtuvėse jų bus ir kad bus pasirinkimo galimybė jų pagal tipus.
 18. Reikalavimai dirbant su vibraciniu ir juostiniu šlifuokliu:
  1. Šlifuodami naudokite FFP2 apsaugos lygio respiratorių ir apsauginius akinius. Dirbant rekomenduojama mūvėti antivibracinės pirštinės.
  2. Šlifavimo popierius rupumą parinkite pagal šlifuojamo dirbinio medžiagą ir siekiamą paviršiaus lygumą. Jei nesate užtikrinti – kreipkitės pagalbos į dirbtuvių personalą.
  3. Šlifuodami, nuosekliai mažinkite popierius rupumą.
  4. Naudokite tik atitinkamą šlifavimo popieriaus tipą (lipnus, su skylutėmis ar pan.) ir dydį. Draudžiama naudoti nelipnų popierių su lipniu padu ar netinkamą popieriaus dydį.
  5. Esant galimybei, šlifuodami prijunkite dulkių nutraukimo sistemą.
  6. Šlifavimo popierius yra įrankio darbinė dalis. Dirbtuvių personalas neužtikrina, kad dirbtuvėse jų bus ir kad bus pasirinkimo galimybė jų pagal reikalingas technines charakteristikas.
 19. Reikalavimai dirbant su tiesiniu šlifuokliu:
  1. Šlifuodami naudokite FFP2 apsaugos lygio respiratorių ir apsauginius akinius, sertifikuotus pagal EN 166.
  2. Naudojamo antgalio kotelis turi atitikti laikiklį šlifuoklio velene.
  3. Šlifavimo antgalio rupumą ir formą parinkite pagal šlifuojamo dirbinio medžiagą ir siekiamą paviršiaus lygumą. Jei nesate užtikrinti – kreipkitės pagalbos į dirbtuvių personalą.
  4. Šlifuodami pasirinkite tinkamas apsukas. Nuosekliai mažinkite antgalio ar šlifavimo pastos rupumą.
  5. Esant galimybei, šlifuodami naudokite apsauginius skydus, apsaugančius jus ir aplinkinius nuo galimo darbinio antgalio subyrėjimo.
  6. Šlifavimo antgaliai yra įrankio darbinė dalis. Dirbtuvių personalas neužtikrina, kad dirbtuvėse jų bus ir kad bus pasirinkimo galimybė jų pagal reikalingas technines charakteristikas.
 20. Reikalavimai dirbant su lituokliu, karšto oro išlitavimo stotele:
  1. Naudokite minimalią reikalingą įrankio temperatūrą.
  2. Nenaudokite bešviniam lydmetaliui skirtų antgalių darbui su švino turinčiais lydmetaliais.
  3. Prieš keisdami antgalį, įsitikinkite kad jis pakankamai vėsus. Įkaitusius antgalius dėkite į specialiai jiems skirtą laikiklį.
  4. Įkaitusią lituoklio ar stotelės darbinę dalį dėkite tik į jai skirtą stovelį.
  5. Karšto oro stotelės darbinę dalį nukreipkite taip, kad ji negalėtų įkaitinti greta esančių daiktų.
  6. Litavimo atgaliai, lydmetalis ir fliusas yra sąnaudinės medžiagos. Dirbtuvių personalas neužtikrina, kad dirbtuvėse jų bus ir kad bus pasirinkimo galimybė jų pagal reikalingas technines charakteristikas.
 1. VEIKSMAI YPATINGAIS AR AVARINIAIS ATVEJAIS

 1. Pastebėjus, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija:
  1. nedelsiant nutraukti darbą;
  2. pranešti dirbtuvių atsakingam darbuotojui;
  3. savo galimybių ribose padėti išvengti nelaimingo atsitikimo ar avarijos arba sušvelninti jos pasekmes.
 2. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai:
  1. nedelsiant nutraukti darbą;
  2. pranešti dirbtuvių atsakingam darbuotojui;
  3. išsaugoti nepakeistą darbo vietą, jei tai negresia aplinkinių sveikatai ar gyvybei;
  4. savo galimybių ribose padėti šalinti nelaimingo atsitikimo ar avarijos pasekmes;
  5. netrukdyti gelbėjant žmones ar turtą.
 3. Kilus gaisrui:
  1. nedelsiant nutraukti elektros tiekimą patalpoje;
  2. pranešti dirbtuvės atsakingam darbuotojui;
  3. iškviesti ugniagesius gelbėtojus, o kol jie atvyks – gesinti gaisrą dirbtuvėse esančiomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
 1. Veiksmai užbaigus darbą

 1. 39. Dirbant su elektriniais įrankiais:
  1. Atjungti įrankį nuo elektros tinklo.
  2. Atvėsinti įrankio darbinę dalį iki aplinkos temperatūros.
  3. Nuvalyti įrankio darbinę dalį nuo pašalinių objektų.
  4. Atiduoti pasiskolintą įrankį dirbtuvių atsakingam darbuotojui.
  5. Apie pastebėtus pasiskolinto įrankio gedimus ir trūkumus informuoti dirbtuvių atsakingą darbuotoją.
 2. Sutvarkyti darbo vietą.
 3. Pranešti apie darbo pabaigą dirbtuvių atsakingam darbuotojui.
 4. Apie pastebėtus gedimus ir trūkumus informuoti dirbtuvių atsakingą darbuotoją.
 
 
 
SUDERINTA
 
SUDERINTA
 
SUDERINTA
Architektūs fakulteto Dekanas
 
VGTU Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pirmininkas
 
VGTU Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas
doc. dr. Liutauras Nekrošius
 
Arūnas Komka
 
Danguolė Baltranienė
2016 -12 - 05
 
2016 - 12 - 07
 
2016 - 12 - 05

 
Instrukciją parengė:
Eugenijus Januškevičius, tel. 9647

Darbų saugos mokymai I kursui

Numatytos datos:
2017-02-17 10:20
12:00
2017-02-24 10:00
12:00
 
Mokymų temos:
 1. bendrieji saugos reikalavimai
 2. darbo Maketų dirbtuvėje tvarka
 3. darbų saugojimas ir saugumas
 4. elektros prietaisų naudojimo tvarka
 5. medžiagų pjovimas rankiniais įrankais
 6. putų polistirolo pjaustyklės ir jų naudojimas
Registracija per Google Formą arba:

Darbų saugos mokymai II kursui

Numatytos datos
2017-02-14 09:00
 
2017-02-21 09:00
 
 
 
Mokymų temos:
 1. bendrieji saugos reikalavimai
 2. darbo Maketų dirbtuvėje tvarka
 3. darbų saugojimas ir saugumas
 4. elektros prietaisų naudojimo tvarka
 5. putų polistirolo pjaustyklės ir jų naudojimas
Registracija per Google Formą arba:
Nuo 2017-02-08 ARF Maketų dirbtuvės Staklių patalpoje (1.22) leidžiama būti tik asmenims, išklausiusiems atitinkamą instruktažą.
Darbas su medienos apdirbimo staklėmis
ARF Maketų dirbtuvės Staklių patalpoje (1.22) leidžiama dirbti tik asmenims, išklausiusiems atitinkamą instruktažą ir pademonstravusiems pakankamus savarankiško darbo su visomis staklėmis įgūdžius.

Darbo saugos mokymai staklių patalpoje

Numatytos mokymų datos:
 
Data
Laikas
Temos
2017-02-18 10:00 Bendroji darbo sauga dirbant su staklėmis ir rankiniai įrankiais
2017-02-25 10:00
Bendroji darbo sauga dirbant su staklėmis ir rankiniais įrankiais
 
Mokymų temos
 1. Apranga
 2. Elektrosauga
 3. Potencialūs pavojaus šaltiniai
 4. Veiksmai avariniais atvejais
 5. Pirmosios pagalpos suteikimas
Registracija Google Formoje arba:

Darbas su staklėmis

Numatytos mokymų datos:
Data Laikas Temos
2017-02-18 11:00 Juostinis, diskinis ir skersavimo pjūklai. Gręžimas. Šlifavimas
12:00
Praktinių įgūdžių patikra
2017-02-25 11:00 Juostinis, diskinis ir skersavimo pjūklai. Gręžimas. Šlifavimas
12:00
 Praktinių įgūdžių patikra
2017-03-04 11:00 Frezavimas
  12:00
Praktinių įgūdžių patikra
 
Turėti tinkamą darbo aprangą:
 1. akinius;
 2. darbo pirštines;
 3. prijuostę arba darbinius drabužius (kombinezoną arba kelnes ir švarką);
 4.  batus uždaru priekiu arba darbinus batus
Dirbtuvėje ko gero bus:
 1. medžio, faneros ir plastikų atraižų treniruotei
 2. medžio grąžtų d6..d10
 3. Forstner tipo grąžtų d15..d20
 4. sukomplektuotos staklės
Rekomenduoju turėti:
 1. ausų kamštukus
 2. FFP1 apsaugos lygio respiratorių
 3. grąžtų medžiui ar metalui
 4. siaurapjūklio pjūklelių
 5. atraižų bandymams
Mokymų temos
 1. Įrankio patikrinimas ir įtvirtinimas
 2. Ruošinio įtvirtinimas
 3. Pjovimo režimai. Įrankio ir darbo režimų parinkimas pagal medžiagas
 4. Pjovimas (praktiniai bandymai)
 5. Grąžto ir darbo režimų parinkimas pagal medžiagas
 6. Gręžimas (praktiniai bandymai)
 7. Šlifavimo įrankiai ir medžiagos
 8. Šlifavimas (praktiniai bandymai)
Registracija Google Formoje arba:
Darbo sauga
Dirbtuvėse nerekomenduojama segėti ar nešioti papuošalus, vilkėti atsegtus ar pernelyg laisvus drabužius. Dirbant su kai kuria įranga ar kai kuriuos darbus, būtina laikytis šios įrangos ir darbų saugos reikalavimų.
Dirbant su elektriniais įrankiais ilgi plaukai privalo būti sutvarkyti taip, kad nekliudytų darbui ir nebūtų jokios galimybės jiems patekti ant besisukančių dalių.
Maketų dirbtuvėse draudžiama valgyti ar laikyti maisto produktus atviroje pakuotėje.
 
Potencialiai pavojingų medžiagų naudojimas
Maketų dirbtuvėse ir Universiteto teritorijoje draudžiama naudoti lakias, degais, sprogias, stipriai šarmines ar rūgštines medžiagas ar tų medžiagų mišinius tam neskirtose vietose ir specialiai nepažymėtose vietose. 
Primename, kad į aerozolių sudėti kaip išpurškiantis komponentas įeina degios naftos dujos, todėl draudžiama naudoti aerozolius (dažus, lakus, klijus ar pan iš balionėlių) tam neskirtose vietose.
Dirbant rekomenduojama vilkėti darbinius drabužius ir avalynę. Taip apsaugosite savo drabužius nuo sutepimo ar sugadinimo. Maketų dirbtuvės personalas gali paskolinti prijuostes, tačiau rekomenduojame turėti nuosavus darbo drabužius.
 
Apavas
Jūsų saugumui rekomenduojame avėti batais uždaru priekiu. Dirbant su tam tikrais įrankiais ar staklėmis bei tam tikrus darbus, būtina avėti darbinius batus su kojų pirštų apsauga, kaip nurodyta tų įrankių (ar staklių) naudojimo instrukcijose
 
Rankų apsauga
Dirbant su pradinėmis medžiagomis (neobliuotas medis, apšerpetojęs metalas ar plastikas ir pan) rekomenduojame dėvėti darbines pirštines.
Apdirbant metalą, bet kokią apdirbtą dalį galima imti tik replėmis arba pastorintomis (brezentinėmis ar odinėmis) pirštinėmis, kadangi po apdirbimo ji gali būti labai karšta.
 
Tam, kad galutinis maketas nebūtų suteptas, rekomenduojame dėvėti plonas medvilnines pirštines.
 
Asmeninės apsaugos priemonių naudojimas
Dirbant su dulkes keliančiais elektriniais prietaisais būtina tinkamai naudoti asmeninės apsaugos priemones - kaukes ar respiratorius.
Pradinių medžiagų apdirbimo etape (atpjovimas, obliavimas, kirpimas ir pan.) būtina naudoti apsauginius akinius. Apdirbant pradines medžiagas elektriniais įrankiais, būtina naudoti antveidį. Apsauginai akiniai privalo būti naudojami ir po antveidžiu.
Dirbant su garus ar dūmus išskiriančiais prietaisais, būtina užtikrinti tinkamą darbo vietos ir patalpos vėdinimą.
 
Darbas su elektrinais įrankiais ir staklėmis
 
Dirbti su elektriniais įrankais ir staklėmis galite tik leidus Maketų dirbtuvių personalui.
Dirbti su staklėmis leidžiama tik išklausius darbų saugos instruktažą darbui su konkrečiomis staklėmis ir tinkamai parodžius praktinius saugaus darbo įgūdžius.
 
Naudotojams draudžiama:
 1. savavališkai įjungti elektrinį įrankį;
 2. palikti įjungtą elektrinį įrankį ar stakles be priežiūros;
 3. dėti elektrinį įrankį ant tam nepritaikytų paviršių;
 4. savavališkai blokuoti ar nuimti elektrinio įrankio (staklių) saugos mechanizmus;
 5. remontuoti elektrinius įrankius;
 6. liesti besisukančias ar judančias elektrinių įrenginių dalis;
 7. kišti rankas į pažymėtą elektrinių įrenginių padidinto pavojaus zoną.
Prieš pradėdami darbą įsitikinkite kad:
 1. elektrinio įrankio kabelis ar jo izoliacija nepažeista. Įrankį pažeistu kabeliu ar izoliacija nedelsdami gražinkite dirbtuvių personalui.
 2. pjuvenų ir dulkių nutraukimo antvamzdžiai (jei tokie yra) tinkamai prijungti.
 3. naudosite tinkamą pjovimo įrankį ir įrankio tipą. Jei abejojate, klauskite dirbtuvės personalo.
 4. naudosite tinkamą pjovimo greitį ir žinote kaip esant reikalui jį pakeisite. Jei abejojate, klauskite dirbtuvės personalo;
 5. darbo vieta švari;
 6. apdirbama detalė tinka įrankio ar staklių gabaritams.
Pradėdami darbą:
 1. Darbo zonoje nėra pašalinių asmenų
 2. Parenkite įrankį ar stakles darbui. Jei abejojate, klauskite dirbtuvės personalo.
 3. Atidarykite prie staklių esantį drožlių ir dulkių nutraukimo vožtuvą, jei toks įrengtas;
 4. Įjunkite drožlių ir dulkių nutraukimo sistemą;
 5. Jei reikia, įjunkite vietinį darbo vietos apšvietimą;
 6. Įjunkite elektros tiekimą įrankiui ar staklėms.
Dirbdami:
 1. Neleiskite kad kas blaškytų jūsų dėmesį;
 2. Periodiškai tikrinkite aprangos būklę - atsipalaidavęs drabužis gali jus įtraukti į stakles;
 3. Periodiškai tikrinkite apdirbamų detalių ir pjovimo įrankių būklę - neleiskite jiems nenormaliai įkaisti;
 4. Periodiškai tikrinkite pagrindinių staklių mazgų būklę - neleiskite drožlėms ir pjuvenoms užblokuoti pjovimo įrankių;
 5. Apkrovą staklėms dozuokite taipo, kad neperkaistų pagrindiniai staklių mazgai ir varikliai;
 6. Iš darbo zonos laiku šalinkite pjuvenas, drožles ir atliekas
Baigę darbą:
 1. Išjunkite elektros tiekimą įrankiui ar staklėms
 2. Uždarykite prie staklių esantį drožlių ir dulkių šalinio sistemos vožtuvą, jei toks įrengtas;
 3. Jei niekas daugiau nesinaudoja įrankiais ar staklėmis, išjunkite drožlių ir dulkių nutraukimo sistemą;
 4. Parenkite įrankį ar stakles saugojimui. Jei abejojate, klauskite dirbtuvės personalo.
 5. Sutvarkykite savo darbo vietą;

Medžiagos

Mediena

Medienos gaminiai

Metalai

Įrankiai

Grąžtų medžiagos ir tipai

Grąžtai gaminami iš šių medžiagų:
Medžiaga Charakteristika Pritaikymas
Mažo anglingumo plienas pigūs, greit atšimpa medis, minkšti plastikai
Chromo - vanadžio lydinys (VA)   medis
Anglingas plienas perkaitinus greit atšimpa metalas, medis
Greitapjūvis plienas (HSS) Didelis pjovimo greitis medis, metalas, plastikai, keramika
Plienas su padidintu kobalto kiekiu Trapesni nei HSS grąžtai, ilgai išlaiko ašrumą Metalai, įskaitant nerūdijančius plienus
Dengti titanu, titano nitritais ar keramika   Gręžia kietesnes medžiagas nei pagrindinis grąžto metalas
Voframo karbido Stipriausi ir ilgaamžiškiausi iš visų paminėtų medžiagų Volframo karbidas brangus, todėl dažniau sutinkamas tik pačiame grąžto gale kaip kietlydynio plokštelė Kietos medžiagos, įskaitant akmenį.
     

Grąžto galandimo kampai

Dažniausiai naudojamas yra 118° grąžto viršūnės kampas.
Šis kampas daugeliu atveju tinka tiek medžio, tiek metalo gręžimui.
 
Kiti naudojami kampai:
 • 180° kampas naudojamas skylėms plokščiu dugnu gręžti. Toks grąžtas naudojamas kaip pagalbinis, t.y. skylė išgręžiama reikalingo kampo grąžtu, o jos dugnas išlyginamas 180° kampo grąžtu.
 • 135° kampas naudojamas kietoms medžiagoms gręžti.
 • 90° kampas naudojams medžiui ir spalvotiesiems metalams gręžti.
 • 60° kampas naudojams gręžiant plastikus.
 
 
 

Pjovimo greitis

Grąžto veleno apsukos bet kokiai medžiagai (metrinėje sistemoje) apskaičiuojamas pagal formulę:
RPM = CS x 320 / D, kur CS - pjovimo greitis, m/min, D - grąžto diametras, mm.
 
Apskaičiavus teorines apsukas, staklėse nustatoma artimiausia reikšmė.
 
Jei apsukos mažesnės, gręžimas vyksta lėčiau ir reikia apriboti vertikalų įrankio padavimą.
Jei apsukos didesnės, grąžtas slysta paviršiumi ir perkaista.
 
Kietesnėms medžiagoms pjovimo greitis mažesnis, minkštesnėms - didesnis.
 
Optimalus pjovimo greitis įvairioms medžiagoms pateiktas 1 lentelėje.
Rekomenduojamos apsukos, priklausomai nuo pjųvio greičio ir grąžto diametro nurodytos 2 lentelėje.
Teorinės apsukos gręžiant medį surašytos 3 lentelėje
1 lentelė. Pjovimo greitis įvairioms medžiagoms
Medžiaga Pjovimo greitis, m / min Pastabos
Aliuminis 80-250 Priklauso nuo Si kiekio
Konstrukcinis plienas 80 - 140  
Anglinis plienas 60 - 120  
Ketus 50 - 90  
Įrankinis, nerūdijantis plienas 40 - 80  
Titanas 30 - 45  
Varis, žalvaris, bronza 60 - 90  
Spyruoklinė bronza 22 - 45  
Stiklas 6 - 9  
Plastikai 30 - 90  
Medis 90 - 120  
     
     
 
2 lentelė. Apsukos, priklausomai nuo grąžto diametro ir pjūvio greičio
Apsukos, 1/min
Grąžto ar dvipradės frezos diametras
Pjovimo greitis,
m/min
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   25   30
5 1600 800 533 400 320 267 229 200 178 160 145 133 123 114 107 100 94 89 84 80   64   53
10 3200 1600 1067 800 640 533 457 400 356 320 291 267 246 229 213 200 188 178 168 160   128   107
30 9600 4800 3200 2400 1920 1600 1371 1200 1067 960 873 800 738 686 640 600 565 533 505 480   384   320
40 12800 6400 4267 3200 2560 2133 1829 1600 1422 1280 1164 1067 985 914 853 800 753 711 674 640   512   427
50 16000 8000 5333 4000 3200 2667 2286 2000 1778 1600 1455 1333 1231 1143 1067 1000 941 889 842 800   640   533
60 19200 9600 6400 4800 3840 3200 2743 2400 2133 1920 1745 1600 1477 1371 1280 1200 1129 1067 1011 960   768   640
70 22400 11200 7467 5600 4480 3733 3200 2800 2489 2240 2036 1867 1723 1600 1493 1400 1318 1244 1179 1120   896   747
80 25600 12800 8533 6400 5120 4267 3657 3200 2844 2560 2327 2133 1969 1829 1707 1600 1506 1422 1347 1280   1024   853
90 28800 14400 9600 7200 5760 4800 4114 3600 3200 2880 2618 2400 2215 2057 1920 1800 1694 1600 1516 1440   1152   960
100 32000 16000 10667 8000 6400 5333 4571 4000 3556 3200 2909 2667 2462 2286 2133 2000 1882 1778 1684 1600   1280   1067
110 35200 17600 11733 8800 7040 5867 5029 4400 3911 3520 3200 2933 2708 2514 2347 2200 2071 1956 1853 1760   1408   1173
120 38400 19200 12800 9600 7680 6400 5486 4800 4267 3840 3491 3200 2954 2743 2560 2400 2259 2133 2021 1920   1536   1280
130 41600 20800 13867 10400 8320 6933 5943 5200 4622 4160 3782 3467 3200 2971 2773 2600 2447 2311 2189 2080   1664   1387
140 44800 22400 14933 11200 8960 7467 6400 5600 4978 4480 4073 3733 3446 3200 2987 2800 2635 2489 2358 2240   1792   1493
150 48000 24000 16000 12000 9600 8000 6857 6000 5333 4800 4364 4000 3692 3429 3200 3000 2824 2667 2526 2400   1920   1600
160 51200 25600 17067 12800 10240 8533 7314 6400 5689 5120 4655 4267 3938 3657 3413 3200 3012 2844 2695 2560   2048   1707
170 54400 27200 18133 13600 10880 9067 7771 6800 6044 5440 4945 4533 4185 3886 3627 3400 3200 3022 2863 2720   2176   1813
180 57600 28800 19200 14400 11520 9600 8229 7200 6400 5760 5236 4800 4431 4114 3840 3600 3388 3200 3032 2880   2304   1920
190 60800 30400 20267 15200 12160 10133 8686 7600 6756 6080 5527 5067 4677 4343 4053 3800 3576 3378 3200 3040   2432   2027
200 64000 32000 21333 16000 12800 10667 9143 8000 7111 6400 5818 5333 4923 4571 4267 4000 3765 3556 3368 3200   2560   2133
210 67200 33600 22400 16800 13440 11200 9600 8400 7467 6720 6109 5600 5169 4800 4480 4200 3953 3733 3537 3360   2688   2240
220 70400 35200 23467 17600 14080 11733 10057 8800 7822 7040 6400 5867 5415 5029 4693 4400 4141 3911 3705 3520   2816   2347
230 73600 36800 24533 18400 14720 12267 10514 9200 8178 7360 6691 6133 5662 5257 4907 4600 4329 4089 3874 3680   2944   2453
240 76800 38400 25600 19200 15360 12800 10971 9600 8533 7680 6982 6400 5908 5486 5120 4800 4518 4267 4042 3840   3072   2560
250 80000 40000 26667 20000 16000 13333 11429 10000 8889 8000 7273 6667 6154 5714 5333 5000 4706 4444 4211 4000   3200   2667
5 lentelė. Apsukos gręžiant medį, priklausomai nuo grąžto diametro
Apsukos, 1/min Diametras
Pjovimo greitis,
m/min
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   25   30
90 28800 14400 9600 7200 5760 4800 4114 3600 3200 2880 2618 2400 2215 2057 1920 1800 1694 1600 1516 1440   1152   960
100 32000 16000 10667 8000 6400 5333 4571 4000 3556 3200 2909 2667 2462 2286 2133 2000 1882 1778 1684 1600   1280   1067
110 35200 17600 11733 8800 7040 5867 5029 4400 3911 3520 3200 2933 2708 2514 2347 2200 2071 1956 1853 1760   1408   1173
120 38400 19200 12800 9600 7680 6400 5486 4800 4267 3840 3491 3200 2954 2743 2560 2400 2259 2133 2021 1920   1536   1280

Bendroji sauga

Courtesy of HelloImAPizza
Courtesy of marc-andré joseph
Courtesy of Education

Skersavimo pjūklas

Darbo sauga

Diskinis pjūklas

Darbo sauga

Kai nesiseka

Table Saw Vs. Door! A Quick Demonstration on Kickback by Andy Rawls
Kickback on Camera! by thintz12

Juostinis pjūklas

Bendrieji saugos principai