Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Studijos Bakalauro studijos

Bakalauro studijos

Pramonės gaminių dizainas

Pramonės gaminių dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 612H70004
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jonas Jakaitis
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Pagal šią studijų programą rengiami specialistai, kurie, remdamiesi funkcionalia idėja, gebėtų projektuoti paskirties estetiškos išvaizdos pramoninės gamybos daiktus; derinti gaminių veikimo principus, konstrukcijos ir technologinius ypatumus, išmanytų, kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą, užtikrintų sukurtų pramonės gaminių konkurencingumą derindami funkcionalumą ir aukštą estetinės išvaizdos lygį.
 
Ką gebėsiu?
Studijų procese inžinieriai dizaineriai ugdomi būti intelektualiais, socialiai sąmoningais, kultūringais, gebančiais novatoriškai mąstyti specialistais. Mechanikos, fizikos, matematikos, chemijos ir medžiagų pažinimas, trijų dimensijų (3D erdvinio) kompiuterinio projektavimo įgūdžiai, meninės raiškos pagrindų išmanymas, modelių kūrimo patirtis – tai pagrindai programos absolventams kokybiškai dirbti gaminių projektavimo ir gamybos procese. Siekiama išugdyti absolventus, kurie pagrįstai numatytų, kokio gaminio rinkai reikia, mokėtų formuluoti idėją, parengti projektą, išmanytų, kaip ir kur gaminį pagaminti, sugebėtų nustatyti, už kiek, kaip ir kur jį parduoti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Pramonės gaminių dizaino studijų programos absolventai yra naujo tipo tarpkryptinio pobūdžio studijas baigę inžinieriai dizaineriai, jiems geros galimybės įsidarbinti pramonės ir paslaugų įmonėse, valstybinėse institucijose ir visur, kur būtina pramonės gaminių projektuotojo ir daiktinės aplinkos formuotojo kvalifikacija.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16101 Daiktų piešimo ir kompozicijos pagrindai 6 15 - 45 4 96 E1
ARDIB16102 Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB16103 Erdvinių formų plastika 3 15 - 30 2 33 E
FMFIB16121 Bendroji fizika 6 30 30 - 4 96 E
FMIGB16100 Braižomoji geometrija 3 15 - 15 2 48 E
FMMMB16108 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB17183 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16201 Inžinerinė spalvotyra 3 30 - 15 2 33 E
ARDIB16202 Taikomasis kompiuterinis projektavimas 6 30 - 30 4 96 E1
ARDIB16204 Brėžinio grafika ir šriftas 6 15 - 45 4 96 E1
FMMMB16208 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17148 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
STTMB17044 Teorinė mechanika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17120 Paslaugų dizainas 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16301 Taikomoji inžinerinė grafika ir dizainas 3 15 15 - 2 48 E
ARDIB16302 Pramoninio gaminio projektas - 1 (Vaikų ugdymo objekto projektas) 9 15 - 90 6 129 KS
MEMKB17384 Medžiagų mokslas 3 30 15 - 2 33 E1
MERSB17108 CAD/CAM 6 30 - 30 4 96 E
STTMB17048 Medžiagų mechanika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARDIB16300 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 30 - - 2 48 E1
MERSB17055 Techninių sprendimų raida 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16402 Pramonės gaminių ergonomika 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16403 Daiktinės aplinkos ir taikomojo meno raida 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16404 Profesinė praktika 1 6 - - - - 160 A
ARDIB16409 Pramoninio gaminio projektas 2 (Buitinio objekto projektas) 9 24 - 60 6 150 KS
MEMKB17154 Matavimų teorija ir praktika 3 24 12 - 2 42 E
MEMKB17155 Gamybos procesai, įrankiai ir įrengimai 3 24 12 - 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17191 Specialybės anglų kalba 3 - - 36 2 42 E1
KIUSB17192 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 36 2 42 E1
KIUSB17193 Specialyės prancūzų kalba 3 - - 36 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16501 Kompleksinė gaminio dizaino analizė 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB16503 Daiktinės aplinkos ir pramoninio dizaino raida 3 30 - - 2 48 E
ARDIB16504 Kompiuterinė projekto vizualizacija 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB16505 Pramoninio gaminio projektas -3 (Baldų projektas) 9 15 - 90 6 129 KS
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKB17163 Mašinų elementai ir mechanizmų projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17164 Inžinerinės gamybos technologijos 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16601 Pramonės dizaino inovacijos 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16602 Šviesos komunikacija ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16603 Antropometrinis modeliavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMIB16624 Pramoninio gaminio projektas 4: Miesto įrangos objekto projektas 9 24 - 60 6 150 KS
VVSEB16651 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16605 Teisės pagrindai ir autorinė teisė 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17219 Profesinė praktika 2 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 - 65 Į
ARDIB16702 Technika ir estetika 3 30 - - 2 48 E
MEMIB16718 Pramoninio gaminio projektas 5. Kinetinio objekto projektas 12 45 - 105 8 162 KS
VVSEB16202 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MERSB17117 Gaminių mechatronika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKB17234 Kokybės valdymas 3 30 - - 2 48 E
MEMKB17235 Gaminių poreikio ir rinkos nustatymas 3 30 - - 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16801 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
ARDIB16802 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
ARDIB16803 Šiuolaikinės tendencijos pramoniname dizaine 3 36 - - 2 42 E
KIKOB17084 Pramoninio gaminio reklama ir prezentacija 3 24 - 12 2 42 E1
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
MEMKB17256 Pramonės įmonių valdymo principai 6 24 - 24 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.