Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Tarptautiškumas Tarptautiniai partneriai

Tarptautiniai partneriai

AF narystė tarptautinėse organizacijose
Šiaurės ir Baltijos šalių aukštųjų architektūros mokyklų (padalinių) strateginio bendradarbiavimo forumas.
Jungia 15 svarbiausių architektūros mokyklų Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
AF narystė nuo 2007.
 
Daugiausiai dėmesio skiriama šioms pagrindinėms bendradarbiavimo kryptims:
regioninių studijų kokybės vertinimo ir profesinio akreditavimo struktūrų prie architektūros fakultetų vystymas;
Viso gyvenimo mokymosi paslaugų aukštosiose architektūros mokyklose plėtojimas.
Aukštos kokybės tarptautinei auditorijai skirto regioninio mokslo žurnalo NORDIC JOURNAL OF ARCHITECTURE vystymuas;
Tarptautinės PhD programos plėtojimuas;
- Meno doktorantūros kaip architektūros tyrimo formos plėtojimasir įteisinimas.
 
 
 
Organizacija vienija aukštąsias  architektūros mokyklas Europoje.
 AF narystė nuo 2005
Svarba:
- tarptautinė informacijos sklaida;
- prieiga prie informacijos ir diskusijų forumų apie architektūros studijų naujoves ir iššūkius Europoje;
- kvietimai dalyvauti mokslinėse konferencijose.
 
 
 
 
AF narystė nuo 2008 metų
AF dėstytojai, kuruojantys kraštovaizdžio discipliną dalyvauja rengiant Europos kraštovaizdžio architektūros dėstymo universitetuose programą.
Tikslas – suderinti kraštovaizdžio architektūros programos turinį su kitų Europos šalių mokyklų kraštovaizdžio programomis ir šioje specializacijoje užimti lyderių pozicijas Lietuvoje.

Šiaurės ir Baltijos šalių architektūros mokyklų vadovų susitikimas Umejoje, Švedija, 2009