Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Tarptautiniai projektai

Dalyvavimas tarptautiniuose mokslo ir studijų projektuose
 
DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE MOKSLO PROJEKTUOSE
 • 7-osios BP projektas „Energijos tyrimai inovacijoms: bendradarbiavimo su partnerystės šalinis stiprinimas, siejant tyrimus su inovacijomis“ – „Energy Research to Innovation: Reinforcing cooperation with ENP countries” Ener2i. Projekto VGTU dallies vadovas – Gintaras Stauskis. Vykdytojai Gintaras Stauskis, Kęstutis Valančius. 2014-2016.
 • „Construction 21 – a European green building Exchange“. Vykdymo terminai – 2011–2013 m. Projekto VGTU dalies vadovas – doc. dr. G. Stauskis, turinio vadovas - doc. dr. J. Jakaitis.
 • „Užupis creative cluster“. Vykdymo terminai – 2011–2012 m. Projekto VGTU dalies vadovas – doc. dr. G. Stauskis.
 • „Initiation of a Transnational Cluster for Active Ageing in the Baltic Sea Region – ACT!“. Vykdymo terminai - 2010 m. Projekto VGTU dalies vadovas – doc. dr. G. Stauskis.
 •  „Sustainable Tourism and Recreation as a Way to Develop Alternative Mobility, STREAM“. Vykdymo terminai – 2006–2009 m. Projekto VGTU dalies vadovas – doc. dr. G. Stauskis.
 • „Activities to strengthen landscape identity among people with focus on nature and cultural conservation“. Vykdymo terminai – 2007–2008 m. Projekto VGTU dalies vadovė – G. I. Laukaitytė-Malžinskienė.
 • Programos „Baltic Sea Region INTERREG III B“ tarptautinis projektas "Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes/COMMIN". Vykdymo terminai - 2004–2007 m. Projekto VGTU dalies vadovas doc. dr. E. K. Staniūnas.
 
DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE STUDIJŲ PROJEKTUOSE
 • „Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe“ (Le:Notre III). Vykdymo terminai 2010–2012 m. Projekto VGTU dalies vadovas – doc. dr. G. Stauskis.
 • Erasmus + programa. Projektas ,,Darnus istorinių miestų atgaivinimas Europoje“. Bendradarbiavimas inovacijomis ir sėkmingos praktikos patirčių strateginėse partnerystėse apsikeitimas aukštojo mokslo sistemoje - “SURE: Sustainable Urban Rehabilitation in Europe”. Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education“. Projekto dalies vadovas - Dalius Vrubliauskas. Vykdytojai: Edita Riaubienė, Jūratė Jurevičienė, Vytautas Petrušonis, Dalia Traškinaitė. 2016 - 2019.
 • Erasmus + programa. Projektas „Kraštovaizdžio architektūros studijos Europoje“ EU-LAND21 Nr. 2016-1-LT01-KA203-023219. Projekto vadovas – Gintaras Stauskis. Projekto VGTU dalies vadovas – Gintaras Stauskis. Vykdytojai: Gintaras Stauskis, Evelina Kutkaitytė. 2016 - 2018.
 • Nordplus programos projektas „Rytų Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų tinklas“ EBANELAS. Projekto VGTU dalies vadovas – Gintaras Stauskis. 2015-2017.
 • EK Leonardo da Vinci akademinių tyrimų programa. Projektas „Baltijos jūros regiono kraštovaizdžio architektų nuolatinio profesinio augimo programos perkėlimas“ CPD-LA Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0138. Projekto vadovas – Gintaras Stauskis. Projekto VGTU dalies vadovas – Gintaras Stauskis. Vykdytojai: Gintaras Stauskis, Evelina Kutkaitytė. 2013-2015.
 • „Development scenarios for fragile territories“. Vykdymo terminai – 2011 09 04-18. Projekto VGTU dalies vadovas – doc. dr. G. Stauskis.
 • „Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe“ (Le:Notre II). Vykdymo terminai 2008–2010 m. Projekto VGTU dalies vadovas – doc. dr. G. Stauskis.
 • Le:Notre. Thematic Network in Landscape Architecture. Vykdymo terminai – 2002–2009 m. Projekto VGTU dalies vadovė – G. I. Laukaitytė-Malžinskienė
 
PROJEKTAI SU VERSLU:
 • LVPA programa Intelektas LT. Projektas „Inovatyvaus automobilių dalijimosi paslaugos valdymo sprendimo sukūrimas“ sutarties Nr. J05-LVPA-K-01-0187. Projekto partneris – UAB „City Bee“, VGTU dalies vadovas – Gintaras Stauskis. Vykdytojai: Gintaras Stauskis, Marija Burinskienė, Rasa Ušpalytė Vitkūnienė, Margarita Prokopovič. 2017-2018.
 • MITA priemonė INOČEKIAI LT pagal VP2-1.3-ŪM-05-K. Projektas „Mokslo eksperimentiniai LED apšvietimo tyrimai“. Užsakovas: UAB „Gidonelija“, projekto vadovas - Jonas Jakaitis. Vykdytojai: Jonas Jakaitis, Edita Riaubienė, Linas Krūgelis. 2014-2015.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė