Skirmantė Mozūriūnaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2016 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. Technological factors determining transformation of urban functions in Lithuanian cities. Procedia Engineering. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, (WMCAUS 2016), Prague (Czech Republic), 13-17 June 2016. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 161 (2016), p. 1899-1903.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. Transformation of urban functions and physical factors influencing Lithuanian cities. SGEM 2016. Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2016. ISSN 2367-5659, p. 837-844.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. Funkcinės mutacijos fenomenas ir jo įtakos istorinei Kauno ir Klaipėdos miestų aplinkai. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 4 (2011), p. 267-275.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. Urbanistinių funkcijų kaitą lemiantys veiksniai ir jų tyrimo klausimai. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 2 (2010), p. 90-97.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Juškevičius Pranciškus; Mozūriūnaitė, Skirmantė; Motieka Saulius. Lietuvos urbanistinių sistemų transformacijos ir mutacijos. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 33, nr. 4 (2009), p. 225-238.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. The extent to which social factors affect urban functional mutations and transformations. World Academy of Science, Engineering and Technology. Zurich : Waset. ISSN 1307-6892. Vol. 9, no. 12 (2015), p. 1507-1514.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. Urban functional mutation, transformation and factors influencing cities. Changing cities. Volos, Greece : University of Thessaly, 2015. ISBN 9789606865886, p. 2247-2256.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. Urban functional mutation, transformation and factors influencing cities. Changing cities. Volos, Greece : University of Thessaly, 2015. ISBN 9789606865855, p. 592.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. The extent to which urban design education differ between Great Britain and Lithuanian universities. Urbanistika Baltijos šalyse: studijos, mokslas ir praktika. Vilnius : VGTU, 2015. ISBN 9786094578380, p. 4.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Mozūriūnaitė, Skirmantė. Urbanistinių funkcijų mutacijų poveikis miesto istorinės aplinkos kaitai. Technika. ISSN 9786094573149, 173 p. :. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 12.357]