Eglė Navickienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2016 - Dijokienė, Dalia; Navickienė, Eglė; Riaubienė, Edita. Modern Lithuanian architecture in soviet time: self-reflections by architects. Procedia Engineering. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, (WMCAUS 2016), Prague (Czech Republic), 13-17 June 2016. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 161 (2016), p. 1220-1224.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Navickienė, Eglė. New buildings in the Vilnius historical centre, a UNESCO world heritage site. Urban heritage: research, interpretation, education. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 83-89.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Navickienė, Eglė. Doktorantūra VGTU Architektūros fakultete: raida ir kaitos tendencijos Europos kontekste. Journal of architecture and urbanism. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 4 (2013), p. 279-291.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Navickienė, Eglė. Architectural tendencies of recent infill buildings in Kaunas historic centre. Architecture and urban planning. Riga : Riga Technical University. ISSN 1691-4333. 2013, vol. 8, p. 10-15.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Navickienė, Eglė. Tradicija ir kosmopolitiškumas naujoje architektūrinėje istorinėje aplinkoje. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 37-41.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Navickienė, Eglė. Stable tradition in times of change. Doctoral education in schools of architecture across Europe. Thessaloniki : European Network of Heads of Schools of Architecture, 2014. ISBN 9789609502153, p. 268-279.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Navickienė, Eglė. New buildings in Vilnius historical centre: in Between of replication and innovation. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Riga : Riga Technical University.. ISSN 1691-4333. Ser. 10, nr. 3 (2009), p. 119-128.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Navickienė, Eglė. Naujos architektūros Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos istorinėje aplinkoje raidos 1950–2003 m. tendencijos. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. 2004, T. XXVIII, nr. 3, p. 113-119.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Navickienė, Eglė. Vinterturo Šveicarijoje, Ciuricho kantone senamiesčio atnaujinimas 1950–2000 m. tendencijos ir vertinimas. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. 2002, T. XXVI, nr. 3, p. 126.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Navickienė, Eglė. Tarptautinių teisinių dokumentų nuostatos, reglamentuojančios naujos architektūros kūrimą istorinėje aplinkoje. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. 2001, t. XXV, nr. 4, p. 181-189.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Navickienė, Eglė. Nauja architektūra istoriniame kontekste semiotiniu aspektu. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. 2000, T. XXIV, nr. 3, p. 112-118.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Navickienė, Eglė. Sense of place in architectural design. Places and Technologies 2015. Keeping up with technologies to make healthy places. Nova Gorica, Slovenia, 18.–19.6.2015. Ljubljana : Faculty of Architecture, 2015. ISBN 9789616823685, p. 333-340.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Navickienė, Eglė. Infill architecture: chasing changes of attitudes in conservation of urban heritage. HERITAGE 2012 - proceedings of the 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development, Vol.2, Porto, Portugal, 19-22 June, 2012. Barcelos : Green Lines Institute, 2012. ISBN 9789899567153, p. 1325-1334.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2007 - Navickienė, Eglė. Mokslas VGTU Architektūros fakultete. Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2007, Nr.1, p. 41.. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Navickienė, Eglė. VDU Teologijos fakultetas Gimnazijos g. Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 2, p. 36-37.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Navickienė, Eglė. Kauno architektūra: tendencijos ir ypatybės. Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 2, p. 78-80.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Navickienė, Eglė. Viešbutis "Artis". Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 3, p. 26-28.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Navickienė, Eglė. Portretas: Audrius Ambrasas. Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 1, p. 42-48.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Navickienė, Eglė. Laiptai architektūroje. Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 4, p. 87-94.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Navickienė, Eglė. Architektūra kaip valstybės ekonomikos atspindys. Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 2, p. 75-80.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Navickienė, Eglė. Architektūra kaip moralės ir etikos atspindys. Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 4, p. 75-80.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Navickienė, Eglė. Architektūra kaip kultūros atspindys. Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 3, p. 75-80.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Navickienė, Eglė. Architektūra - valstybės politikos veidrodis. Archiforma. Vilnius : Archiforma.. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 1, p. 75-80.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Dijokienė, Dalia; Navickienė, Eglė; Riaubienė, Edita. Modern Lithuanian architecture in Soviet time: self - reflections by architects. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. WMCAUS 2016, 13-17 June 2016, Prague (Czech Republic). Prague : WMCAUS, 2016. ISBN 9788026099475, p. 298-299.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Navickienė, Eglė. Sense of place in architectural design. Places and Technologies 2015. Keeping up with technologies to make healthy places. Nova Gorica, Slovenia, 18.–19.6.2015. Ljubljana : Faculty of Architecture, 2015. ISBN 9789616823678, p. 98.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Navickienė, Eglė. Infill architecture: chasing changes of attitudes in conservation of urban heritage. HERITAGE 2012: 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development. Barcelos : Green Lines Institute, 2012. ISBN 9789899567191, p. 148.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2006 - Navickienė, Eglė. Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis. Technika. ISSN 9955280603, 179 p. :. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 12.786]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Navickienė, Eglė. Gintautas Telksnys. Gintautas Juozas Telksnys: architektas. Vilnius : Artseria, 2005. ISBN 9986716411, p. 6-19.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2004 - Navickienė, Eglė. Nauja architektūra Lietuvos didžiųjų miestų istorinėje aplinkoje 1950-2003 m., 2 t.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2013 - Navickienė, Eglė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vol. 5, no. 3: K. Šešelgio skaitymai – 2013. Technika. ISBN 2029-2341, 140 p.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 10.000]
2012 - Navickienė, Eglė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vol. 4, no. 2 : K. Šešelgio skaitymai – 2012. Technika. ISBN 2029-2341, 107 p.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 7.643]
2008 - Navickienė, Eglė. K. Šešelgio skaitymai - 2008 (Rokiškis, 2008 m. gegužės 8-9 d.) / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Architektūros fakultetas, Lietuvos architektų sąjunga, Rokiškio savivaldybė ; sudarytoja Eglė Navickienė. Technika. ISSN 9789955282662, 144 p.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 10.286]
2007 - Buivydas Rimantas; Navickienė, Eglė; Jurevičienė Jūratė; Cornelis van Terheijden Adrianus; Januchta-Szostak Anna; Lehtimaki Marrianne. Urban heritage: research, interpretation, education. Technika. ISSN 9789955281771, 172 p.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 12.286]