Indrė Ruseckaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Ruseckaitė, Indrė. Waking up the sleeping districts: excursion as a hybrid strategy. Adaptive reuse. The modern movement towards the future. Lisbon : Docomomo international Casa da arquitectura. ISBN 9789899964501, p. 890-897.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Ruseckaitė, Indrė; Galaunytė, Aistė; Nekrošius Liutauras. Architectural excursion as a tool: modernist Vilnius case. Architecture and urban planning. Riga : Riga Technical University. ISSN 1691-4333. 2013, vol. 7, p. 65-71.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Ruseckaitė, Indrė; Černauskienė Aušra. Monolito eksperimentas Vilniuje: tarp idėjos ir pragmatiškumo. Journal of architecture and urbanism. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, nr. 3 (2012), p. 194-208.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Ruseckaitė, Indrė. Sovietinių metų gyvenamieji rajonai Vilniuje: tipiškumo problema. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 5 (2010), p. 270-281.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Čiurlionienė, Indrė. Vilniaus miesto plano transformacijos XVIII a. pab.–XIX a. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 33, nr. 1 (2009), p. 11-19.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Ruseckaitė, Indrė; Drėmaitė, Marija. Visaginas - a zoo of Soviet architecture?. Mapping Visaginas. Sources of urbanity in a former mono-functional town. Laboratory of critical urbanism. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. ISBN 9786094472176, p. 35-39.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Ruseckaitė, Indrė. Architectural narratives on sleeping Vilnius. Mapping Vilnius. Transitions of Post-socialist Urban Spaces. Laboratory of critical urbanism. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. ISBN 9786094472169, p. 51-66.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Čiurlionienė, Indrė. Sovietmečio gyvenamųjų rajonų erdvinės struktūros kaita (Vilniaus miesto pavyzdys). Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavime. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955256588, p. 104-117.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Ruseckas Danas; Čiurlionienė, Indrė. Aukštybinių monolitinių pastatų renovacijos Vilniuje specifika. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 8-9.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Čiurlionienė, Indrė. Vilniaus miesto planavimo raida: kai kurie estetinių aspektų ypatumai. K. Šešelgio skaitymai - 2008 (Rokiškis, 2008 m. gegužės 8-9 d.). Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282662, p. 23-39.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Čiurlionienė, Indrė. Architektūros ir urbanistikos centro bei muziejaus ekspozicijos koncepcijos metmenys. K. Šešelgio skaitymai - 2007 (Rokiškis, 2007 m. balandžio 26-27 d.). Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281160, p. 87-92.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Ruseckaitė, Indrė. Sukonstruota tapatybė. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 4, p. 44-45.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - BUIDOVAITĖ-PIVORIŪNIENĖ Kristina; Ruseckaitė, Indrė. Gyvenamieji rajonai architekto akimis. Nepažintas Vilnius. Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 3, p. 52-61.. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Ruseckaitė, Indrė. "Kelionė į Venerą prasideda Lazdynuose". Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius. Vilnius : VGTU, 2016. ISBN 9786094579721, p. 17-18.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]